Dokumentation: Inspirationsdag med Primärvårdskvalitet

En inspirationsdag för olika sätt att använda Primärvårdkvalitetsdata i förbättringsarbete och fortbildning. Dagen hade fokus på dialog och erfarenhetsutbyte.

Programmet innehöll följande punkter:

 • Hur arbetar Strama med Primärvårdskvalitet?
 • Läkemedelskommitténs arbete med Primärvårdskvalitet i Stockholm.
 • Västra Götalandsregionen presenterade sitt introduktionsprogram.
 • Primärvårdskvalitets nya hemsida presenterades.
 • Kollegial granskning, tillitsbaserad uppföljningsdialog och nya basmodellen.
 • SKIL – så arbetar norsk primärvård med systematiska förbättringar.
 • Dagens avslutades med en workshop och summering.

Presentationer

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Tillitsbaserad uppföljningsdialog i primärvård

Stina Gäre-Arvidsson, delprojektledare PrimärvårdsKvalitet, SKL

Hur arbetar Strama med Primärvårdskvalitet?

Malin André, allmänläkare, Uppsala, Lars Blad, ordförande Stramanätverket, Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Region Uppsala, Anna-Lena Fastén, allmänläkare, Strama Stockholm.

Gränssnitt för VC 2019

Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Region Uppsala.

Användning av PrimärvårdsKvalitet i primärvården Stockholm

Sara Hallander, allmän- och informationsläkare, Region Stockholm.

PrimärvårdsKvalitet i Västra Götalandsregionen

Thomas Andréasson, projektledare, Västra Götalandsregionen (VGR)

Vilka möjligheter ger Primärvårdskvalitet för Strama-arbete?

Lars Blad, ordförande Stramanätverket.

Så arbetar vi

Anna-Lena Fastén, allmänläkare, Strama Stockholm.

Informationsansvarig

 • Ulrika Elmroth
  Handläggare
 • Stina Gäre Arvidsson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot