Innovationsguiden: Utbilda i tjänstedesign, 27–28 november

Kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som har grundkunskap om tjänstedesign och som vill lära ut till andra. Målet är att du efter genomförd kurs själv ska kunna hålla SKL:s Grundkurs i tjänstedesign i din egen organisation.

Anmäl dig

Om kursen

Under två dagar går vi tillsammans igenom innehåll, upplägg och syfte med SKL:s ”Grundkurs i tjänstedesign”. Vi tittar på återkommande frågor, tränar och reflekterar kring hur man på ett bra sätt kan lära ut tjänstedesign.

Du lär dig grundläggande faciliteringskunskaper samt hur du som kursledare skapar förutsättningar för ett bra lärande. Du får tillgång till ett upparbetat och välbeprövat material med presentationer, filmer, övningar och energiövningar som du använder dig av när du på egen hand håller kursen.

Av erfarenhet vet vi att det är bäst att vara två när man leder en kurs, så vår rekommendation är att ni anmäler minst två personer som kan leda kursen tillsammans.

Kursledare

Representanter från SKL:s Innovationsguiden.

Om tjänstedesign

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där användaren involveras för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för.

Om Innovationsguiden

Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter. Metoderna bygger på tjänstedesign/användardriven innovation, en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emelie Risberg Hellström
    Projektkoordinator

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!