Innovationsguiden: Skolans utveckling med digitalisering som möjliggörare

År 2022 ska samtliga huvudmän nått målen i regeringens strategi för skolväsendets digitalisering. SKL erbjuder nu skolans huvudmän – förvaltningsledning, skolledare och andra medarbetare – möjligheten att delta i en beprövad och kreativ modell för innovation och utveckling i offentlig sektor.

Landets huvudmän står inför viktiga utmaningar i arbetet med att utveckla undervisning och skolans förvaltning. Innovationsguiden ger er stöd i processen att planera, undersöka, prioritera och genomföra en utvecklingsprocess som kan bidra till bättre lärande och förenklad administration där digitalisering kan vara en möjliggörande kraft.

Målet är att skapa tjänster och processer där digitalisering ses som en möjlighet och där användare och utförare är en viktig del i processen. Regeringens nationella strategi och #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet – är viktiga utgångspunkter.

Innovationsguiden ger stöd i er utvecklingsprocess, från ax till limpa. Ni får även tips på konkreta metoder för att involvera elever, medarbetare och närstående. Ni arbetar i en grupp, gärna med deltagare från olika delar av skolans styrkedja.

Vad behövs för att delta?

 • Ett utmaningsområde som utgår från behoven hos elever, föräldrar och skolpersonal och gärna med extra fokus kring skolans digitalisering. Utmaningen får gärna utgå ifrån ett problem som ni sedan tidigare identifierat men inte hittat en lösning på.
 • En driven projektledare och ett utvecklingsteam på ca 3–6 personer (gärna personer med lite olika kompetenser).
 • Avsatt tid för teamet att arbeta med utvecklingsprojektet på hemmaplan, minst 250 timmar (ca 1-2 timmar per person och vecka) under ca 9 månader (exklusive sommarlov). Tiden kommer användas till bland annat intervjuer, observationer, analys, ta fram prototyper och testa lösningar.
 • En person med ledningsfunktion som stödjer teamet och har tillräckligt mandat för att fatta nödvändiga beslut för projektet.

Detta ingår

 • Ett digitalt uppstartsmöte för ledare i mitten av januari 2020 där ledare och projektledare får en introduktion till sina roller och programmets förutsättningar och upplägg. Datum meddelas längre fram.
 • Tre gemensamma utbildningsträffar i Stockholm den 6 februari 2020, 6 maj 2020, 14 oktober 2020. Träffarna pågår mellan kl 10.00 och 16.00.
 • Under de gemensamma träffarna får teamen teoretisk och praktisk introduktion till Innovationsguidens modell och metoder för att arbeta med tjänstedesign i en utvecklingsprocess. Mellan träffarna arbetar varje utvecklingsteam med sina utmaningar på hemmaplan.
 • Digital plattform – tillgång till den digitala plattformen innovationsguiden.se. Där finns instruktioner och tips, metoder och mallar att ladda ner och inspirerande filmer att ta stöd av i arbetet på hemmaplan.
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra grupper från andra kommuner som befinner sig i samma process, med utmaningar eller utvecklingsområden inom temat.
 • Alla team tilldelas en coach med god kunskap om arbetssättet som på distans kan vägleda och vara ett bollplank till gruppen genom hela processen.

Om Innovationsguiden

Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter. Metoderna bygger på tjänstedesign/användardriven innovation, en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Emelie Risberg Hellström
  Projektkoordinator
 • Tilsith Lacouture
  Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!