Innovationsguiden: Psykisk hälsa i Stockholms län

I Innovationsguidens utvecklingsprogram får ni praktiska verktyg och kunskap för att arbeta med användardriven innovation, samtidigt som ni utvecklar lösningar på en verklig utmaning från er verksamhet. Denna tematiska programstart vänder sig till organisationer i Stockholms län som vill utveckla insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga stress.

Region Stockholm och Storsthlm erbjuder nu en start i Innovationsguiden med tema psykisk hälsa. Programmet genomförs inom ramen för den länsgemensamma strategiutvecklingsprocessen för förebyggande och främjande av psykisk (o)hälsa.

Genom utvecklingsprogrammet erbjuds team från organisationer av olika slag runtom Stockholms län metodstöd för att utveckla insatser tillsammans med de invånare som använder verksamheten i sin vardag. Metoderna bygger på användardriven utveckling och tjänstedesign.

Vilka kan söka?

Organisationer runtom i Stockholms län som möter och levererar insatser till människor i deras vardagsmiljöer kan söka till programmet. Organisationerna kan vara offentliga, idéburna eller privata men de resultat som teamen utvecklar behöver kunna spridas till alla aktörer i länet. Med vardagsmiljöer menar vi till exempel förskola, grundskola, gymnasieskola, universitet & högskola, arbetsplatser, vardagsmiljöer för äldre, arrangörer av fritidsaktiviteter och liknande.

Vad behövs för att delta?

 • En utmaning som utgår från behoven hos era användare, invånare, brukare. Utmaningen får gärna utgå ifrån ett problem som ni sedan tidigare identifierat men inte hittat en lösning på.
 • En driven projektledare och ett utvecklingsteam på ca 3–6 personer (gärna personer med lite olika kompetenser).
 • Avsatt tid för teamet att arbeta med utvecklingsprojektet på hemmaplan, minst 250 timmar (ca 1–2 timmar per person och vecka). Tiden kommer användas till bland annat intervjuer, observationer, analys, ta fram prototyper och testa lösningar.
 • En person med ledningsfunktion som stödjer teamet och har tillräckligt mandat för att fatta nödvändiga beslut för projektet.

Detta ingår

 • Fem gemensamma träffar i centrala Stockholm den 25 september 2019, 15 oktober 2019, 28 januari 2020, 18 mars 2020 samt 4 juni 2020.
  Träffarna pågår mellan kl 10.00 och 16.00.
 • Under de gemensamma träffarna får teamen teoretisk och praktisk introduktion till Innovationsguidens modell och metoder för att arbeta med tjänstedesign i en utvecklingsprocess.
 • Mellan träffarna arbetar varje utvecklingsteam med sina utmaningar på hemmaplan.
 • Alla team tilldelas en coach med god kunskap om arbetssättet som på distans kan vägleda och vara ett bollplank till gruppen genom hela processen.

Om Innovationsguiden

Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter. Metoderna bygger på tjänstedesign/användardriven innovation, en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Emelie Risberg Hellström
  Projektkoordinator

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!