Innovationsguiden: Planera, genomföra och coacha i tjänstedesignprojekt, 10–11 november 2020

Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill få kunskap och verktyg för att själv planera upp och leda ett tjänstedesignprojekt. Kursen vänder sig även till dig som vill kunna stötta en projektgrupp som coach eller metodstödjare. Kursen genomförs digitalt.

Anmäl dig

För vem?

Kursen är till för dig som vill lära dig att planera, projektleda eller coacha ett team igenom ett tjänstedesignprojekt. Du bör ha god förkunskap kring vad tjänstedesign är till exempel genom att ha gått Innovationsguidens Grundkurs i tjänstedesign, deltagit i något av våra utvecklingsprogram eller motsvarande. Det är positivt om du även gått vår utbildning Utbilda i tjänstedesign. Vi ser den här kursen som ett naturligt nästa steg.

Kursen vänder sig även till dig som utifrån vill kunna stötta en projektgrupp som coach eller metodstödjare.

Tips! Kroka arm och gå kursen med en kollega, så kan ni stötta och lära av varandra i ert fortsatta arbete på hemmaplan!

Om kursen

Under kursen går vi igenom hur du kan tänka vid uppstart av ett projekt för att på ett överskådligt sätt planera vilka aktiviteter som behövs göras när, vilka som behöver involveras och på vilket sätt (användare, medarbetare, styrgrupp och så vidare). Vi tittar på teamsammansättning, tidsåtgång och vilken utmaningsformulering som är bra att starta med. Vi tittar också på vad som brukar hända i ett team under processens gång och hur du på ett bra sätt kan leda, stötta och coacha ett team genom hela arbetsprocessen. Målet är att du efter avslutad kurs ska känna att du har kunskap och verktyg för att själv planera upp och leda ett tjänstedesignprojekt.

Det är positivt om du har ett riktigt projekt med dig in i kursen. Inför kursen kommer du att få en hemuppgift och vi kommer även under kursen att testa att tillämpa vår kunskap på riktiga eller fiktiva case.

Kursledare

Sara Tunheden från SKR:s Innovationsguiden.

Om tjänstedesign

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för.

Om Innovationsguiden

Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter. Metoderna bygger på tjänstedesign/användardriven innovation, en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Emelie Risberg Hellström
    Projektkoordinator

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!