Innovationsguiden: KliMATval

Var med och utveckla hållbara lösningar inom livsmedelssystemet utifrån användarens behov och den senaste forskningen inom klimat och miljö. SKR erbjuder ett utvecklingsprogram där offentliga aktörer får stöd att utveckla insatser för hållbara matval - tillsammans med sina invånare.

Matkonsumtion och livsmedelsproduktion är lika avgörande för människors hälsa som för planetens. Forskningen visar att nya kostvanor och förändrad matproduktion behövs för att vår mat ska vara hälsosam för både oss och ekosystemen, och matsvinnet måste minska. Offentlig sektor har en mycket stor möjlighet att påverka kostvanor i landet, dels genom alla de måltider som serveras dagligen i offentliga verksamheter, men också genom till exempel utbildning och upplysning.

Om utvecklingsprogrammet

I utvecklingsprogrammet KliMATval förenar vi den senaste forskningen om mat och miljö med metoder för användardriven innovation/tjänstedesign. Som deltagande team får ni ta er an klimatutmaningen med stöd från forskare i klimat och miljö från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och utbildare och coacher i tjänstedesign och innovation från Innovationsguiden. Tema är matens roll för hälsa och miljö med utgångspunkt i bland annat ”EAT Lancet-rapporten” och annan forskning kring hur ett hållbart livsmedelssystem ser ut.

Innovationsguiden ger stöd i er utvecklingsprocess, från ax till limpa. Stödet hjälper er att praktiskt ta er an en utmaning, undersöka och förstå problemen och användarens behov och sedan samskapa och testa lösningar som skapar värde och nytta för både människor och planet.

Programmet inleds med en 2-dagars kunskapsinjektion från forskningen om klimat, mat och miljö samt metoder för tjänstedesign. Sen sträcker sig programmet över en period på cirka åtta månader då ni får arbeta på egen hand med er utmaning, varvat med stöd från oss vid gemensamma utbildningsträffar, coachning för varje team och tillgång till en digital verktygslåda. Det gör att ni verkligen får igång ert utvecklingsarbete och bygger upp kunskap och motivation i arbetsgruppen över tid.

Ni anmäler er som grupp, gärna med deltagare från olika delar av livsmedelssystemet.

Vad behövs för att delta?

 • En idé om ett utmaningsområde inom temat som ni vill ta er an, som utgår från behoven hos användare, invånare.
 • En grupp på ca 3-5 personer, inklusive en lokal projektledare, som avsätter tid och arbetar praktiskt med er utmaning. Den lokala projektledaren samordnar arbetet. Antalet deltagare beror på lokala förutsättningar.
 • Vi beräknar att nedlagd tid, utöver utbildningsträffarna, för arbetsgruppen att utföra är ungefär 250 timmar under cirka åtta månader, fördelat på den grupp på 3-5 personer som ni har utsett. Tiden kommer bland annat att användas för intervjuer, observationer, analys, ta fram prototyper och testa lösningar.
 • En ledningsfunktion som möjliggör att gruppen kan avsätta nödvändig tid till utvecklingsarbetet, stödjer gruppen, deltar på vissa möten och träffar och har tillräckligt mandat för att fatta nödvändiga beslut för projektet.

Detta ingår

 • Utbildningsträffar – 5 heldagar – där ert team tillsammans med andra grupper får kunskap om hållbarhet relaterat till klimat, mat och miljö, samt teori varvat med praktisk kunskap och övning i tillvägagångssätt och metoder för innovationsarbete.
 • Coachning – alla team tilldelas en coach med god kunskap om arbetssättet, som på distans kan vägleda och vara ett bollplank till teamet genom hela processen.
 • Digital samarbetsyta med arbetsmaterial från utbildningsdagarna och möjlighet att dela kunskap och material mellan teamen att ta stöd av i arbetet på hemmaplan.
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra projektgrupper som befinner sig i samma process med liknande eller andra utmaningar eller utvecklingsområden.
  Tillgång till forskningsexpertisen om mat, klimat och miljö.
 • Möjlighet att påverka framtida policyutveckling på livsmedelsområdet.

Om Innovationsguiden

Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter. Metoderna bygger på tjänstedesign/användardriven innovation, en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Emelie Risberg Hellström
  Projektkoordinator
 • Anette Olovborn
  Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!