Informationsträff: riskgruppsorienterat arbetssätt

SKR bjuder in till en digital informationsträff för att berätta om SKR:s erbjudande för att stötta införandet av riskgruppsorienterat arbetssätt. Vi informerar om de utbildningar som kommer hållas och svarar på era frågor.

Anmäl dig

Informationsträffen sker även tisdagen den 20 oktober 2020 15:00-15:30.

Informationsträff 20 oktober

Medverkande: Anna Östbom, Henrik Tunér SKR

SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner tagit fram en rapport, en handbok och ett antal utbildningar kring hur ni kan arbeta med ett riskgruppsorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro.

Det viktigaste resultatet när vi utvärderat arbetssättet i två regioner är att medarbetare och chefer är nöjda, det har också lett till minskad sjukfrånvaro och kostnader. Riskgruppsorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

Rapport  om riskorienterat arbetssätt

Metodhandbok för riskgruppsorienterat arbetssätt

Webbutbildning om riskgruppsorienterat arbetssätt

Webbinariet sker via Zoom.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!