Informationssäkerhet och dataskydd inom socialtjänsten

Välkomna till en webbsänd heldag om informationssäkerhet och dataskydd inom socialtjänsten.

Anmäl dig

Innehåll

Socialtjänsten hanterar dagligen känslig information som enligt lag måste vara skyddad och hanteras på ett säkert sätt. Ansvaret för att informationen hanteras rätt ligger på respektive verksamhet, och det är också där kunskapen finns kring de egna processerna, vilken information som hanteras var och hur.

Under en webbsänd utbildningsdag får vi ta del av erfarenheter bland annat från Södertälje och Skellefteå. Manólis Nymark, jurist, ger oss en övergripande genomgång om GDPR och dataskyddsförordningen och vilka regler man bör rätta sig efter. Jonas Nilsson, informationssäkerhetsspecialist på SKR, berättar vad som är viktigt att tänka på vid hantering av information och till sist berättar Socialstyrelsen, MSB och Datainspektionen om deras roller och uppdrag. Pani Hormatipour, handläggare från SKR modererar dagen som kan ses via länk fram till den 9 maj 2021. 

Program

10.00-10.05

Inledning

Pani Hormatipour, handläggare på SKR inleder dagen.

10.05-10.30

Utmaningar i den digitala tidsåldern

Dialog med socialchefer om informationssäkerhetsfrågor.
Hur ser de digitala utmaningarna ut idag? Molnlagring, digitala möten, förhoppningar att kunna effektivisera med digitala hjälpmedel, men hur fungerar det i praktiken?

10.30-11.00

Digitala möten – hur gör vi?

Covid-19 har tvingat fram nya arbetssätt men Södertälje har sedan en längre tid arbetat med säkra digitala möten. Simon Lindgren, IT-strateg i Södertälje berättar om hur de arbetat med säkra möten och vad det har inneburit för verksamheterna.

11.00-11.10

Paus

11.10-11.40

Ansiktsigenkänning på skola

Skellefteå prövade ansiktsigenkänning för att kontrollera närvaro i skolan. Detta blev ett tillsynsärende och försöket fick avslutas. Vart ligger ärendet nu? Vad borde man ha gjort? Isak Nyberg, verksamhetsstrateg i kommunen delar med sig av deras erfarenheter och lärdomar.

11.40-12.30

Lunch

12.30-13.15

Den juridiska kartan

Manólis Nymark, jurist, ger en övergripande genomgång om GDPR och dataskyddsförordningen och vilka regler man bör rätta sig efter. Han berör också hur detta ställer sig till Socialtjänstlagen, vilka utredningar som pågår, även den nyligen presenterade SoL-utredningen.

13.15-13.25

Paus

13.25-14.00

Hantering av information

Hur ser vi till att informationen skyddas? Vad innebär informationsklassning? Vad gäller vid molnlagring? Jonas Nilsson, informationssäkerhetsspecialist på SKR, berättar vad som är viktigt att tänka på vid hantering av information och går igenom steg för steg.

14.00-14.10

Paus

14.10-14.55

Vad säger myndigheterna?

Tre myndigheter berättar om deras olika ansvarsroller, vilket stöd som de kan erbjuda kommunerna samt viktiga råd för att arbeta med informationssäkerhet. Ulrika Sundling, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen, Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen, Moon Carlbring, Informationssäkerhetsspecialist på MSB.

14.55-15.00

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!