Individanpassat stöd till arbete

IPS är en evidensbaserad arbetsmodell som syftar till att hjälpa personer att komma ut och stanna kvar på arbetsmarknaden. Under dagen får vi lära oss mer om metoden samt ta del av praktiska exempel.

Anmäl dig

Innehåll

IPS står för ” Individual Placement and Support” och bygger på samma principer som ”Supported employment (SE)”. Arbetsplats och studier baseras på individens egna val och preferenser. Metoden riktar sig bland annat till personer med psykiska funktionsnedsättningar och rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykossjukdomar liksom riktlinjerna för missbruk och beroende.

Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna arbeta ger vinster för såväl individ som samhälle. Kommuner och regioner står inför stora utmaningar med kompetensförsörjning, alla behövs. Samtidigt är möjlighet till arbete och försörjning både en friskfaktor och rättighet för alla människor oavsett förmåga. Mellan åren 2011 och 2013 genomförde Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen en pilot där 32 kommuner fick bidrag för att bedriva en försöksverksamhet enligt IPS-modellen. I utvärderingen har IPS-modellen visat sig ha en bättre effekt på återgång till arbete än arbetsförberedande träning vilket i sin tur leder till bättre privatekonomi och hälsa för den enskilda. Nu finns metodstöd för IPS ute från Socialstyrelsen och under dagen får vi lära oss mer om detta samt ta del av exempel på hur man kan arbeta. Zophia Mellgren, samordnare och Karin Falck, SKR modererar dagen.

Program

10.00-10.20

Introduktion

Introduktion till dagen och vad individanpassat stöd till arbete (Individuell Placement Support, eller IPS ) är för något. Om de demografiska utmaningarna vi har för att klara välfärdsuppdraget, och om de som idag står utanför arbetsmarknaden. Zophia Mellgren, samordnare SKR.

10.20-10.50

Sysselsättningen för utsatta grupper – hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?

Hur har utvecklingen i Sverige sett ut över tid, och hur ser situationen ut i dag, när det gäller arbete och sysselsättning för personer med psykiska funktions-nedsättningar och andra utsatta grupper? Metod- och kunskapsutveckling för att stärka samhällets möjligheter och förutsättningar för arbetsinriktad rehabilitering. Frågan är, hur kan vi skapa inkluderande arbetsplatser? Mikael Malm, samordnare SKR och Mattias Eilola, verksamhetsutvecklare på Arbetsförmedlingen ger en överblick.

10.50-11.00

Paus

11.00-11.30

Forskningsläget - IPS

Inom de nationella riktlinjerna för schizofreni och missbruk är IPS en högprioriterad insats. Hur ser forskningsläget ut? Susanna Larsson-Tholén projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Ulrika Bejerholm, PhD, Professor Lunds universitet.

11.30-12.00

IPS och sociala investeringar

RISE har gjort en förstudie kring IPS – kopplat till en sociala investeringar
Här har en del kommuner blivit involverade. Dorthe Norman, projektledare för RISE initiativ kring IPS och Tomas Bokström, ansvarig för Social & Health Impact Center, RISE.

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.30

Stödet med IPS i praktiken – från ett brukarperspektiv

Kristina Videla, Metodstödjare IPS, Samordningsförbundet Stockholm Stad, samtalar med Alex som har fått stöd från IPS.

13.30-14.00

Ny översättning av IPS-manualen med tillhörande svensk bilaga

Vad har tillkommit? Nyheter, stöd till praktisk tillämpning, implementering, utveckling och kvalitetssäkring. Sofia von Malortie, Socialstyrelsen, Kristina Videla, Stockholms Stad, Per Hjelm Göteborgs Stad, Sara Voxendal Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen.

14.00-14.15

Paus

14.15-15.00

Två exempel


Göteborg

Vid starten 2013 sex arbetsspecialister till idag 21 – utvecklingen av IPS verksamheter i Göteborg. Framgångar och utmaningar.
Per Hjelm och Natascha Terzic, Göteborgs Stad


Lund

Projekt Exa(k)t är ett samarbete mellan Lunds Fontänhus, Finsam, Arbetsförmedlingen och Lunds kommun och som arbetar för att stödja arbetsplatser att rekrytera personer med psykisk ohälsa. I projektet kombinerar man Fontänhusmodellen med IPS. Framgångar och utmaningar. Matilda Espmarker, Klubbhuschef Lunds Fontänhus.

15.00-15.10

Paus

15.10-15.50

Panelsamtal

IPS skulle kunna spridas i Sverige – men hur gör vi det? Hur kan man få jobb efter en praktikplats? Hur skapar vi en inkluderande arbetsmarknad och inkluderande arbetsplatser för fler?

15.50-16.00

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!