Dokumentation: Indikatorworkshop med Primärvårdskvalitet

Indikatorworkshop där kvalitetsindikatorerna i Primärvårdskvalitet diskuterades.

Syfte med dagen var hearing och diskussion kring befintliga indikatorer och förslag på nya kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet. Utgångspunkten är att indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.

När är fysiska kontakter nödvändiga och när ”räcker” det med en distanskontakt? Hur kan vi skapa indikatorer för distanskontakter? När är e-hälsa kvalitet? Hur kan vi göra indikatorer som kan hjälpa till vid kvalitetsförbättring vid e-hälsokontaker i primärvård?

Fokus för workshoppen låg på hur distanskontakter passar in i Primärvårdskvalitet, i synnerhet när det gäller depression, ångest och psykisk ohälsa samt kontinuitet.

Frågeställningarna i workshopen var:
• När är fysiska kontakter är nödvändiga och när ”räcker” det med en distanskontakt?
• Hur kan vi skapa indikatorer för distanskontakter?
• Hur kan indikatorer användas i förbättringsarbete?

Presentationer från dagen

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Introduktion kring e-hälsa

Maria Eriksson, psykolog, arbetsgruppen PrimärvårdsKvalitet

Digitala vårdtjänster med fokus på AI - indikatorutveckling

Erica Brostedt, utredare, Socialstyrelsen

Studie om digitala vårdmöten

Peter Kammerlind, universitetsadjunkt, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.

Diagnoser, sökmönster, indikatorer och möjlig dataåtkomst

Eva Arvidsson, allmänläkare, arbetsgruppen PrimärvårdsKvalitet.

Introduktion till psykisk ohälsa och digitala vårdkontakter

Maria Eriksson, psykolog, arbetsgruppen PrimärvårdsKvalitet,

Indikatorer om psykisk ohälsa idag

Malin André, allmänläkare, arbetsgruppen PrimärvårdsKvalitet.

Vad är SibeR?

Cecilia Svanborg, psykiater, leg psykoterapeut, SibeR.

Nyttan av kontinuitet

Sven Engström, allmänläkare, Örnsköldsvik.

Kontinuitetsbegreppet i en ny, digifysisk primärvård - internationell utblick och hur mäter vi nu

Eva Arvidsson, allmänläkare, arbetsgruppen PrimärvårdsKvalitet.

Informationsansvarig

  • Stina Gäre Arvidsson
    Handläggare
  • Ulrika Elmroth
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!