IBIC – bromskloss eller hävstång?

Individens Behov i Centrum (IBIC) ska stärka individers delaktighet i utredning, planering och vid genomförande och uppföljning av insatser. Det fungerar i många kommuner, men hur kan vi få det att fungera bättre?

Anmäl dig

Individens Behov i Centrum (IBIC) ska stärka individers delaktighet i utredning, planering och vid genomförande och uppföljning av insatser. IBIC ska göra individens önskemål tydliga och systemet är inriktat på människors behov, resurser och mål inom olika livsområden. Detta fungerar i många kommuner i Sverige. Samtidigt vet vi genom olika uppföljningar att systemet inte alltid faller på plats, och att det snarare ses som en byråkratisk utmaning än ett strategiskt instrument. Hur kan vi få det att fungera bättre?

Utbildningen kan ses fram till 16 mars 2021.

Program

10.00-10.05

Introduktion

Helena Henningsson och Kerstin Malmport, handläggare SKR

10.05-10.30

IBIC – nulägesanalys

Hur ser det ut i landet idag? Magnus Wallinder, sektionschef Socialstyrelsen

10.30-11.00

IBIC – ett nytt tankesätt

IBIC är mer än att kategorisera data. Att individens behov ska stå i centrum innebär en genomgripande förändring, även i hur vi ser på brukaren. Helena Henningsson, handläggare SKR.

11.00-11.10

Paus

11.10-11.40

Implementeringsutmaningen

Många kommuner upplever utmaningar i implementeringen av IBIC. Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, har forskat kring metoder för implementering av IBIC. Vad fungerar?

11.40-12.10

Kartläggning i Uppland

Vad kan vi lära från implementeringen av IBIC i Uppland? Sanna Tjernström, samordnare vid FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Region Uppsala, har kartlagt hur det har gått för kommunerna.

12.10-13.00

Lunch

13.00-13.30

Exemplet Kungsbacka

FoU i Väst följde implementeringen av IBIC i Kungsbacka kommun. Vad lärde man sig? Theresa Larsen, projektledare och analytiker på FoU väst, berättar vad hon fann i sin analys.

13.30-13.50

Reflektion kring lärdomar

Emanuel Åhlfeldt, Fil. dr i sociologi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och Theresa Larsen, projektledare och analytiker FoU väst, reflekterar kring implementeringsarbetet med IBIC. Hur ska verksamheten arbeta för bästa resultat?

13.50-14.00

Paus

14.00-14.45

IBIC – konkreta exempel

Järfälla införde ÄBIC (Äldres behov i centrum) 2015 och använder sig delvis av IBIC i sina verksamhetsuppföljningar. Nu ska de även införa IBIC inom LSS. Jenny Järf, utredare och projektledare, berättar om kommunens erfarenheter. Medverkar gör även Katarina Shierenbeck-Ljungqvist från Upplands-Bro.

14.45-15.00

Paus

15.00-15.30

Vi jobbar ju redan så bra – eller?

Hur kan vi utforma våra tjänster så att det blir bra för brukarna? Vilken roll har IBIC i detta? Anna Thomsson, handläggare SKR, pratar om hur man kan använda tjänstedesign i utformningen av tjänster – och hur IBIC kan ge information om behov som man kanske inte har sett förut.

15.30-15.45

Sammanfattning och reflektion

15.45-16.00

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!