Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till en partsgemensam konferens för att stödja det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom skolan.

Anmäl dig

Konferensen är en del i det partsgemensamma arbetet enligt Huvudöverenskommelse 18 (HÖK18). Avtalet ålägger lokala parter ett särskilt uppdrag att förstärka sitt arbete för att trygga kompetensförsörjningen inom skolan på såväl kort som lång sikt. Flera viktiga områden som lön, arbetstid, arbetsorganisation och arbetsmiljö behöver tas om hand parallellt och gemensamt mellan centrala parter, lokala parter, av arbetsgivaren och mellan chef och medarbetare.

Mot bakgrund av detta har centrala parter identifierat ett urval av befintliga och nya stöd och material i olika former, som kan bidra till att stärka det gemensamma arbetet lokalt.

Vi erbjuder nu en heldagskonferens med workshopmoment som stöd för ert lokala arbete. Centrala parter kommer under konferensen att sprida kunskap om framtaget material och presentera en metod med syfte att stärka helhetsperspektivet i arbetet med strategisk kompetensförsörjning lokalt. En stor del av dagen kommer ägnas åt att prova på metoden i en workshop. Det är därför viktigt att samtliga lokala parter deltar.

Information

Varje kommun/företag har totalt fyra platser till sitt förfogande (två arbetsgivarrepresentanter och en vardera för Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund). Ansvarig för lönebildningsprocessen hos arbetsgivaren anmäler samtliga fyra deltagare via länk nedan.

Samma konferensupplägg genomförs vid tre olika tillfällen på olika platser:

  • 9 april Malmö Clarion Hotel & Congress Malmö Live
  • 9 maj Göteborg Gothia Towers Mässan
  • 14 maj Stockholm Quality Hotel Friends (filmas och klipps ihop till kortversion)

Konferensen är mellan kl 10.00 och 16.00, kaffe serveras från kl 09.30.

Konferensen är kostnadsfri men deltagarna står för egna resor och eventuell övernattning.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Pia Murphy
    Förhandlare
  • Charlotta Undén
    Förhandlare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!