Hedersrelaterat våld och förtryck

Att förstå, kunna identifiera och agera när det förkommer hedersrelaterat våld och förtryck är en kompetens som behövs inom många verksamheter, inte minst i skola, socialtjänst och primärvård.

Anmäl dig

Under en webbsänd heldag får vi ta del av några av landets mest kunniga på området och dessutom får vi höra om en lagändring som träder i kraft från den 1 juli i år. Utbildningen kan ses fram till 13 maj 2021.

Ofta handlar hedersrelaterat våld och förtryck om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att välja partner. Det är normer som berör hela familjesystem. Att förstå, kunna identifiera och agera när det förkommer hedersrelaterat våld och förtryck är en kompetens som behövs inom många verksamheter, inte minst i skola, socialtjänst och primärvård. Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Barn och ungdomar som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck har ofta under många år levt med stora begränsningar och för dem som bryter sig loss väntar ofta nya svårigheter, inte minst då de kan bli mycket ensamma.

Program

09.30-09.35

Inledning

Karin Falck, moderator och Kerstin Sahlgren, handläggare SKR inleder

09.35-10.00

Hedersrelaterat våld och förtryck

Statsrådet Åsa Lindhagen ger en överblick av läget i Sverige och berättar vad regeringen gör inom området.

10.00-10.15

Utsattheten i spåren av Covid-19

Negin Amirekhtiar, jurist och sakkunnig, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtyck, berättar om utsattheten i spåren av Covid-19 och vad pandemin har inneburit för utsatta och vad vi lärt oss.

10.15-10.25

Paus

10.25-11.10

Aktuella lagändringar från 1 juli 2020

Negin Amirekhtiar, jurist och sakkunnig, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtyck, talar om de nya lagändringarna kring barnäktenskapsbrott, utreseförbud och straffskärpningsgrund kring hedersmotiv som träder i kraft den 1 juli 2020. Vad innebär det för kommuner och regioner?

11.10-11.40

Först i Sverige med regional medicinsk riktlinje kring hedersrelaterat våld och förtryck

Ann Wolmar, utvecklingsledare, Västra Götalandsregionen, berättar om deras medicinska riktlinje mot hedersrelaterat våld, först i Sverige med att ha en riktlinje på regional nivå. Vad kan vi lära av detta arbete?

11.40-11.50

Paus

11.50-12.30

Kartläggning 2019

Matilda Eriksson utredare och sakkunnig, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtyck, presenterar en nationell kartläggning av bortförda personer i en hederskontext och barn som uppges vara gifta- under 2019.

12.30-13.15

Lunch

13.15-14.00

Våldsförebyggande arbete i en hederskontext

Mikael Thörn, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, berättar om myndighetens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Vad är viktigt för verksamheter att tänka på? Mikael berättar även om det våldsförebyggande arbetet med unga män och pojkar i en hederskontext, samt förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor. Vad kan göras, och hur?

14.00-14.15

Paus

14.15-15.00

Samordnat förebyggande arbete - Norrköping

Petra Blom, samordnare mot våld i Norrköpings kommun, berättar tillsammans med Åsa Maxeby, sjuksköterska Norrköping, om deras förebyggande arbete inom öppna förskolor, förskolor och skolor mot hedersrelaterat våld, könsstympning, barn- och tvångsäktenskap samt ”uppfostringsresor”.

15.00-15.15

Paus

15.15-15.55

Regional resurscentrasatsning för våldsutsatta

Pantea Tavakoli, sakkunnig projektledare på Nationella kompetensteamet, inleder med att kort beskriva resurscentrauppdraget. Därefter berättar Pernilla Martinsson samordnare resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck om Barnahus Fyrbodal som ett lärande exempel. Hon tar upp deras erfarenheter av arbetet med resurscentrauppdraget och berättar också om arbetet med att få hem barn och unga som har blivit bortförda.

15.55-16.00

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!