Handläggning i teori och praktik för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

Denna endagskurs är en praktiskt inriktad utbildning med fokus på handläggning hos överförmyndaren.

Anmäl dig

Innehåll

Denna endagskurs är en praktiskt inriktad utbildning med fokus på handläggning hos överförmyndaren. Under kursdagen ges många konkreta tips och vi kommer ha genomgång av olika delar i överförmyndarens verksamhet. Kursmaterial inklusive mallar och rättsfall distribueras digitalt. Vänligen observera att ”granskning” respektive handläggning av överförmyndarens samtycken gällande dödsbon inte omfattas av denna kurs. SKR arrangerar separata kurser och seminarium avseende ”Granskning” respektive ”Arv & dödsbo”. Utbildningen vänder sig i första hand till verksamma inom överförmyndarfrågor; överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

 • Överförmyndarens roll
 • Förtroendevald respektive tjänstemäns roller.
 • Allmän handling och sekretess.
 • Förvaltningslagens ramar för handläggning av ärenden och processen kring ett beslut.
 • Överförmyndarens verktyg för att inhämta upplysningar/underlag
 • Tillsyn och lämplighetsbedömning
 • Att handlägga/utreda behov, ansöka vid domstol respektive föra talan vid domstol inom föräldrabalkens och ärendeslagens ramar
 • Utredningsåtgärder, användning av rättsfall med mera. Dagen är både teoretiskt och praktiskt inriktad med flera erfarna förbundsjurister.

Program

09.00

Kursstart

09.05-12.00

 • Överförmyndarens roll, förtroendevalda & tjänstemän, kommunal kompetens
 • Allmän handling, registreringsskyldighet, sekretess
 • Förvaltningslagegens ramar för ärenden & beslutsfattande
 • Inhämtning av upplysningar och underlag
 • Tillsyn & lämplighetsbedömning

12.00

Lunch

13.00-16.00

 • Att utreda behov av ställföreträdarskap enligt föräldrabalken
 • Överförmyndarens anordnande av ställföreträdarskap
 • Ansöka eller inte ansöka vid tingsrätt
 • Bevisning, vittnen och sammanträde i domstol
 • Domstolens utredningsskyldighet – praktisk tillämpning
 • Använda rättsfall
 • Överklagan
 • Erfarenhetsutbyte och praktiska tips

Tider

Webbsändningen börjar kl.09.00 och avslutas kl.16.00. Under dagen bryter vi för pauser varje timme. Föreläsare finns kvar i chatten fram till kl.16.30 för eventuella frågor.

Medverkande

Förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik, Lena Dalman, Kalle Larsson och Helena Linde, samtliga vid avdelningen för juridik, SKR. Ytterligare medverkande kan tillkomma.

Kursintyg

Observera att din anmälan är unik och personlig. Det innebär att kursintyget kommer sändas endast till den som är anmäld till kursen.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!