Hälsofrämjande etablering – samverkan som gör skillnad för nyanlända i Gävle

I Gävle prövas nya samverkansformer för att tidigare identifiera och omhänderta ohälsa och/eller funktionsvariation hos nyanlända. Följ med på ett studiebesök för att få del av projektet Hälsofrämjande etablering i Gävle.

Webbsändningen: Hälsofrämjande etablering

Innehåll

Målet är att fler på sikt får arbete eller genom stegförflyttning närmar sig arbetsmarknaden. Hälsofrämjande etablering drivs med stöd av medel från Europeiska socialfonden (ESF).

En viktig del i arbetet är gruppträffarna med tolk där hälsa, jämställdhet, egenvård, det svenska samhället och andra angelägna teman diskuteras. Deltagarna får också vägledning och individuella samtal. En framgångsfaktor är att många olika professioner kan ge stöd på ett samlat sätt. Utbildade inom hälsa och friskvård samverkar med sjukgymnast, psykolog och SIUS-konsulent. Kärnan är hälsofrämjande insatser med fokus på att öka individens egenmakt och känsla av sammanhang.

Medverkande

  • Anne Nordenberg, projektledare Hälsofrämjande etablering
  • Louise Askebro, projektledare Hälsofrämjande etablering
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR
  • Lisa Staaf, projektadministratör, SKR
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!