Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och Kollektivavtal - save the date

SKR erbjuder hösten 2020 ett digitalt och interaktivt temaseminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar.

Mer information som målgrupp, pris och klockslag samt anmälningsdatum kommer under augusti.

Innehåll

Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar och beskriver bland annat intresseförhandlingar, medbestämmandeförhandlingar och rättstvisteförhandlingar, MBL, det kommunala huvudavtalet – KHA 94, behörighets- och befogenhetsfrågor, samt kollektivavtal.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Tina Nordenbrink
    Arbetsrättsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!