Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar.

Anmälan och innehåll publiceras den 12 december 2019 kl 09.00.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Tomas Björck
    Arbetsrättsjurist
  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot