Grundkurs i offentlig upphandling

En tre dagars grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Anmäl dig

Kursinbjudan grundkurs i offentlig upphandling (PDF, nytt fönster)

Innehåll

SKL erbjuder en tre dagars grundläggande kurs i offentlig upphandling. Kursen tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Under de tre dagarna kommer teori att varvas med gruppövningar där deltagarna får tillämpa sina kunskaper.

Exempel på vad som kommer att tas upp:

 • De grundläggande EU-principerna för upphandling
 • Upphandlade myndigheter
 • Undantag
 • Tröskelvärden
 • Upphandlingsförfaranden
 • Leverantörskvalificering
 • Uteslutning av leverantörer
 • Utvärderingskriterier
 • Sociala krav och miljökrav
 • Utvärderingsmodeller
 • Orimligt lågt anbud
 • Komplettering och förtydligande av anbud
 • Ramavtal
 • Upphandling under tröskelvärden och av sociala tjänster
 • Upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
 • Tilldelningsbeslut
 • Överprövning, skadestånd, ogiltighet och upphandlingsskadeavgift
 • Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling.

Tider och anmälan

Kursens första dag börjar kl.10.00, kaffe och registrering från kl. 09.30. Middagarna serveras båda dagarna kl. 19.00. Kursen avslutas ca kl. 15.00 den tredje dagen.

Medverkande

Kursledare är samtliga från SKL:s avdelning för juridik.

 • Hampus Allerstrand, förbundsjurist
 • Daniel Ekwall, förbundsjurist
 • Magnus Ljung, förbundsjurist
 • Eva Sveman, förbundsjurist
 • Maria Larsson, upphandlingsexpert och ekonom.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Eva Sveman
  Förbundsjurist
 • Daniel Ekwall
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!