Grundkurs i LVU

Syftet med kursen är informera och ge grundläggande kunskaper om lagstiftningen kring omhändertagande av barn och unga.

Anmäl dig

Innehåll

Alla barn har rätt att få omvårdnad och att växa upp under trygga förhållanden med närvarande vuxna. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för barn och unga som riskerar fara illa och vars föräldrar brister i sin föräldraförmåga, men vad händer när vårdnadshavarna eller den unge inte vill eller kan samarbeta med socialnämnden?

I denna grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga. Vi tar upp praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet. Under webbsändningen kommer deltagarna ges tillfälle att ställa frågor via den 'chatt-funktion' som kommer finnas.

Kursmaterialet, som är omfattande, innehåller bland annat relevant lagtext, vägledande rättsfall och JO-beslut. Materialet skickas digitalt till deltagaren innan kursstart. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som på något sätt arbetar med ärenden som rör LVU.

Tid

Den webbsända kursdagen börjar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00. Vi kommer ta flera korta pauser under dagen och göra ett längre avbrott för lunch mellan kl.12 och 13.00.

Program

 • Lagens syfte
 • Beslutsfattande
 • Förutsättningar för vård
 • Omedelbart omhändertagande
 • Polishandräckning
 • Ansökan om vård
 • Placeringsbeslut
 • Umgänge
 • Hemlighållande av vistelseort
 • Övervägande och omprövning
 • Vårdens upphörande

Medverkande

Som föredragshållare medverkar Emilia Danielsson, Mia Hemmestad och Ylva Lindblom, samtliga förbundsjurister vid SKR.

Kursintyg

Kursen är avgiftsfinansierad och din anmälan är unik och personlig. Det innebär att kursintyget kommer sändas endast till den som är anmäld till kursen. Om du har fler kollegor som är intresserade av kursen och önskar kursintyg, måste även de göra en individuell anmälan.

Fortsättningskurs

Under våren kommer vi även att erbjuda en fortsättningskurs. Information om kursinnehåll & upplägg för fortsättningskursen kommer inom kort.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Emilia Danielsson
  Förbundsjurist
 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!