Grundkurs i arrenderätt

En allmän genomgång av jordabalkens bestämmelser om arrende med möjlighet att delta i praktiska övningar och diskussioner.

Anmäl dig

Innehåll

Du som handlägger ärenden rörande kommunens fastighetsinnehav kommer ofta i kontakt med de rättsregler som behandlar upplåtelse av mark i olika former. För den som handlägger sådana upplåtelseavtal är det viktigt att känna till regelsystemet för arrende och annan nyttjanderätt till mark.

För att öka kunskaperna på detta område inbjuder avdelningen för juridik till en endags grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika markupplåtelseformerna, varvid gränsdragningsproblem mellan de olika uplåtelseformerna kommer att belysas.

Programupplägg

 • Hur dras gränsen mellan de olika arrendeformerna och mellan arrende och andra nyttjanderätter?
 • Vilka är de grundläggande reglerna för de olika arrendeformerna?
 • När har arrendatorn besittningsskydd och när kan det brytas?
 • Hur görs en korrekt uppsägning?
 • Vad gäller för gratisupplåtelser?
 • Upplåtelse av offentlig plats.
 • Ta del av avtalsmallar och exempel på uppsägningsskrivelser m.m.
 • Förenkla och kvalitetssäkra hanteringen av markupplåtelser genom korrekta avtal.

Dag 2 med seminarieövningar har ställts in.

Tid

Grundkursen börjar klockan 09.30, kaffe serveras från 09.00. Kursdagen avslutas senast klockan 16.30.

Medverkande

Förbundsjuristerna Per Henningsson och Johan Larsson från avdelningen för juridik, SKL.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Per Henningsson
  Förbundsjurist
 • Johan Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!