Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare, nämndledamöter och tjänstemän

Vi lägger grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten. Vi går igenom de olika stegen kring granskning, förgranskning, utskick, utbildning inför årsräkning m.m.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen vänder sig i första hand till verksamma inom överförmyndarfrågor såsom överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Syftet med kurser är att ge grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten. Kursen är både praktisk och teoretisk. Ett gediget kursmaterial kommer delas ut som kan agera verktyg även på hemmaplan.

Vi kommer gå igenom de olika stegen kring granskning; förgranskning, utskick, utbildning inför årsräkning m.m. Även praktiska tips kommer ges såväl som handfast genomgång av föräldrabalkens krav och konkreta råd kring olika sätt att lägga upp granskningen.

En annan del i kursen rör arvodesreglerna. Hur arvodering går till, rättspraxis kring olika arvodesnivåer och överförmyndarens möjlighet till olika beslut.

Preliminärt program och hålltider

08.30 Samling med kaffe

09.00 Syfte med granskning

 • Granskningen tidslinje/tidsplan
 • Olika handlingstyper
 • Lagkrav

10.30 Kaffe, frukt & fika

11.00 Överförmyndarens verktygslåda

 • Utskick
 • Utbildning

12.00 Lunch

13.00 Genomgång i storgrupp av praktiska exempel

13.30 Praktiska övningar i smågrupper med handledare

14.30 Kaffe, frukt & fika

15.00 Arvodering

15.30-16.00 Praktiska tips

 • Framgångsfaktorer inom granskning
 • Summering
 • Avslut

Tider

Kursen börjar kl. 09.00, kaffe finns framdukat från kl. 08.30. Kursen avslutas kl. 16.00 men föreläsaren finns kvar på plats fram till kl. 16.30 för eventuella frågor.

Medverkande

Kursen hålls av juristerna Angelica Covington, Diana Ståhl och förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik på SKR.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!