Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare

En webbsänd endagskurs där vi går igenom de olika stegen kring granskning av tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning, redogörelse och övrig redovisning som inkommer till överförmyndare. 

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten. Kursen är både praktisk och teoretisk.

Kursdagen som webbsänds, inkluderar en genomgång av de olika stegen kring granskning. Förgranskning, utskick, utbildning inför årsräkning etc. Även praktiska tips ges såväl som handfast genomgång av föräldrabalkens krav och konkreta råd på olika sätt att lägga upp granskningen.

Vi ser även över arvodesreglerna, hur arvodering går till, rättspraxis kring olika arvodesnivåer och överförmyndarens möjlighet tilll olika beslut. 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och SKR:s ledningsgruppsbeslut genomför SKR fram till 30 juni 2021 inga utbildningar för fysiskt deltagande. Detta för att minska risken för covid-19 spridning. Om nya direktiv kommer under nämnd period kan SKR komma att ta nytt beslut i frågan.

Program - preliminära hålltider

09.00 Syfte med granskning

 • Granskningens tidslinje/tidsplan
 • Olika handlingstyper
 • Lagkrav

10.20 Paus

10.40 Överförmyndarens verktygslåda

 • Utskick
 • Utbildning

11.30 Lunch

12.30 Genomgång storgrupp av praktiska exempel

13.00 Praktiska övningar i smågrupper med handledare

14.00 Paus

14.20 Arvodering

15.00 Praktiska tips

 • Framgångsfaktorer inom granskning
 • Summering
 • Avslut

15.30

Avslutning

Medverkande

Kursen hålls av Angelica Covington, Diana Ståhl och förbundsjurist Kalle Larsson.

Kalle Larsson arbetar som förbundsjurist på SKR:s avdelning för juridik. Diana Ståhl och Angelica Covington har gedigen erfarenhet från flera olika överförmyndarnämnder och annan myndighetsutövning. De har därutöver även i flera år arbetat specifikt med granskning, djupgranskning, revision etc.

Anmälan

Observera att kursen är avgiftsfinansierad och att din anmälan är unik och personlig. Det innebär att kursintyget kommer sändas endast till den som är anmäld till kursen. Om du har fler kollegor som är intresserade av kursen och önskar kursintyg, måste även de göra en individuell anmälan.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!