Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare

En endagskurs där vi får en genomgång av de olika stegen kring granskning av tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning, redogörelse och övrig redovisning som inkommer till överförmyndare. 

Innehåll

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten. Kursen är både praktisk och teoretisk.

Kursdagen inkluderar en genomgång av de olika stegen kring granskning. Förgranskning, utskick, utbildning inför årsräkning etc. Även praktiska tips ges såväl som handfast genomgång av föräldrabalkens krav och konkreta råd på olika sätt att lägga upp granskningen.

Vi ser även över arvodesreglerna, hur arvodering går till, rättspraxis kring olika arvodesnivåer och överförmyndarens möjlighet tilll olika beslut.  

Program - preliminära hålltider

08.30 Samling med kaffe

09.00 Syfte med granskning

 • Granskningens tidslinje/tidsplan
 • Olika handlingstyper
 • Lagkrav

10.30 Kaffe, frukt och fika

11.00 Överförmyndarens verktygslåda

 • Utskick
 • Utbildning

12.00 Lunch

13.00 Genomgång storgrupp av praktiska exempel

13.30 Praktiska övningar i smågrupper med handledare

14.30 Kaffe, frukt och fika

15.00 Arvodering

15.30 Praktiska tips

 • Framgångsfaktorer inom granskning
 • Summering
 • Avslut.

Föreläsare finns kvar på plats fram till kl. 16.30 för eventuella frågor.

Medverkande

Kursen hålls av Angelica Covington, Diana Ståhl och förbundsjurist Kalle Larsson.

Kalle Larsson arbetar som förbundsjurist på SKR:s avdelning för juridik. Diana Ståhl och Angelica Covington har gedigen erfarenhet från flera olika överförmyndarnämnder och annan myndighetsutövning. De har därutöver även i flera år arbetat specifikt med granskning, djupgranskning, revision etc.

Tider och anmälan

För deltagare som deltar på plats serveras kaffe i samband med registreringen från kl. 08.30. Kursen börjar kl. 09.00 och avslutas kl.16.00. Föreläsaren kommer att finnas kvar på plats för frågor fram till kl. 16.30.

Anmälningslänk kommer att bli tillgänglig inom kort.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!