Grundkurs för överförmyndare

En tvådagars webbsänd grundkurs som ger grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

Anmäl dig

En tvådagars webbsänd grundkurs för förtroendevalda och tjänstemän med intresse för överförmyndarfrågor. Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och SKR:s ledningsgruppsbeslut genomför SKR fram till 30 juni 2021 inga utbildningar för fysiskt deltagande. Detta för att minska risken för covid-19 spridning. Om nya direktiv kommer under nämnd period kan SKR komma att ta nytt beslut i frågan.

Program dag 1, preliminära hålltider

09.00-09.10

Inledning

09.10-10.20

Överförmyndarens roll

10.20

Paus

10.40-11.30

Godmanskap och förvaltarskap

11.30

Lunch

12.30-14.15

Godmanskap och förvaltarskap

14.15-15.00

Myndighetsroll, offentlighet och sekretess, förvaltningslagen

15.00

Kaffepaus

15.20-16.00

Dödsbo


Program dag 2, preliminära hålltider

09.00-10.10

Förmynderskap, särskild förvaltning, överförmyndarspärr

10.30-11.30

EKB, internationella förhållanden

11.30

Lunch

12.30-13.00

Tillfälliga godmanskap

13.00-13.50

Mindre ingripande åtgärder, anhörigbehörighet, framtidsfullmakt

13.50

Paus

14.10-15.30

Granskning och arvodering

Medverkande

Kursen hålls av förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik, Mia Hemmestad och Kalle Larsson, alla från SKR:s avdelning för juridik.

Övriga medverkande föredragshållare: Angelica Covington och Diana Ståhl. Båda med stor erfarenhet som verksamma inom flera olika överförmyndarnämnder. 

Anmälan

Observera att kursen är avgiftsfinansierad och att din anmälan är unik och personlig. Det innebär att kursintyget kommer sändas endast till den som är anmäld till kursen. Om du har fler kollegor som är intresserade av kursen och önskar kursintyg, måste även de göra en individuell anmälan.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!