Grundkurs för överförmyndare

En tvådagarskurs som ger grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

En tvådagars grundkurs för förtroendevalda och tjänstemän med intresse för överförmyndarfrågor. Kurserna ska ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

Program dag 1, preliminära hålltider

08.30-09.00 Samling med kaffe

09.00-09.10 Inledning

09.10-10.30 Överförmyndarens roll

10.40-12.00 Godmanskap och förvaltarskap

12.00 Lunch

13.00-14.15 Godmanskap och förvaltarskap

14.15-15.00 Myndighetsroll, offentlighet och sekretess, förvaltningslagen

15.00 Kaffe

15.30-16.20 Dödsbo

16.20-17.00 Mindre ingripande åtgärder, anhörigbehörighet, framtidsfullmakt


Program dag 2, preliminära hålltider

Föreläsare finns på plats från kl 08.00 för eventuella frågor.

08.30-10.00 Förmynderskap, särskild förvaltning, överförmyndarspärr

10.00 Kaffe

10.30-12.00 EKB, internationella förhållanden

12.00 Lunch

13.00-13.30 Tillfälliga godmanskap

13.30-15.00 Granskning och arvodering

15.00 Kaffe

Föreläsare finns på plats fram till kl 16.00 för eventualla frågor.

Medverkande

Kursen hålls av förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik, Mia Hemmestad och Kalle Larsson, alla från SKR:s avdelning för juridik.

Övriga medverkande föredragshållare: Angelica Covington och Diana Ståhl. Båda med stor erfarenhet som verksamma inom flera olika överförmyndarnämnder. 

Anmälan

Anmälningslänken kommer finnas tillgänglig inom kort.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!