Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen vänder sig i första hand till nyvalda överförmyndare och ledamot av överförmyndarnämnd men även tjänstemän inom överförmyndarfrågor är hjärtligt välkomna.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt. Ett gediget kursmaterial kommer delas ut som kan agera verktyg även på hemmaplan.

Program och preliminära hålltider

Dag 1

08.30

Registrering och kaffe

09.00

Inledning

09.10

Överförmyndarens roll

10.40

Godmanskap & förvaltarskap

12.00

Lunch

13.00

Godmanskap & Förvaltarskap

14.15

Myndighetsroll, Offentlighet & sekretess, Förvaltningslagen

15.00

Kaffe

15.30

Dödsbo

16.20

Mindre ingripande åtgärder, Anhörigbehörighet, Framtidsfullmakt

19.00

Middag (föranmälan krävs)

Dag 2

08.30

Förmynderskap, Särskild förvaltning, Överförmyndarspärr

10.00

Kaffe

10.30

EKB, Internationella förhållanden

12.00

Lunch

13.00

Tillfälliga godmanskap

13.30

Granskning & Arvodering

15.00

Kaffe - Föreläsare finns kvar på plats fram till 16.00 för eventuella frågor.

Medverkande

Kursen hålls av förbundsjurist Kalle Larsson från avdelningen för juridik på SKL. Övriga medverkande föredragshållare: Anita Wirén Konstantis och Joanna Graumann Walnestedt. Båda med stor erfarenhet som verksamma inom flera olika överförmyndarnämnder.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!