Grundkurs e-handel

Kursen tar upp frågor kring införandet av e-handel, såväl om de olika affärsprocesserna som om de förberedelser som behövs. Frågor specifikt kring bokföring, attestreglementen och intern kontroll ingår.

Anmäl dig

Syfte och innehåll

Kursen går igenom vad e-handel innebär, vilka effekter som kan påräknas men också hur man strategiskt ska se hur införandet ska gå till. Det gäller förberedelser både internt i organisationen och gentemot varu- och tjänsteleverantörer. Ett genomtänkt införande kan ge ökade förutsättningar för att uppnå effekter både vad gäller en effektiv inköpsprocess men också goda möjligheter till uppföljning och styrning av inköpsverksamheten.

Anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer till e-handel innefattar både hur dessa ska involveras under löpande ramavtal m.m. men även om hur man i samband med upphandlingar kan ställa krav på e-handel. Dagens lösningar medger stor flexibilitet, men vad bör ni själva veta när ni ska ansluta leverantör av varor och tjänster?

E-handel innefattar olika beställningsprocesser. Det är både beställningar baserade på översänd pris- och artikelinformation men även webb-beställningar samt enklare former där leverantören kan få sina ordrar via leverantörsportal och mail. Nytt är möjligheten att via s.k API lätt få fram lagersaldo med mera. Vi går in på praktiska frågor som hur referenser ska anges för effektiv hantering, om anslutning av leverantörer med mera.

Vi går också in på de förändringar som är aktuella nu med dels den nya e-fakturalagen dels att Svefakturan inte kommer att rekommenderas efter den 1 april 2021 utan SFTI rekommenderar användning av Peppol BIS Billing 3 som är den standard alla offentliga köpare ska kunna ta emot e-fakturor enligt Peppol som kommunikation rekommenderas och vi går igenom vad det innebär rent praktiskt för er del.

Den andra dagen går vi specifikt in på vad som gäller interna rutiner kring attester med mera, redovisningsfrågor samt vad som gäller vid bokföring och arkivering av elektroniska fakturor.

Vi avslutar dagen med att ta del av erfarenheterna från en kommun som arbetat framgångsrikt med e-handel, Mölndals Stad.

Under kursen, som är en grundkurs, kommer det att finnas tid för frågor.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!