Grundkurs e-handel

Detta är en grundkurs som riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra detta.

Anmäl dig

Syfte och innehåll

Kursen går igenom vad e-handel innebär, vilka effekter som kan påräknas men också hur man strategiskt ska se hur införandet ska gå till. Det gäller förberedelser både internt i organisationen och gentemot varu- och tjänsteleverantörer. Ett genomtänkt införande kan ge ökade förutsättningar för att uppnå effekter både vad gäller en effektiv inköpsprocess men också goda möjligheter till uppföljning och styrning av inköpsverksamheten.

Anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer innefattar både hur dessa ska involveras under löpande ramavtal m.m. men även om hur man i samband med upphandlingar kan ställa krav på e-handel. Dagens lösningar medger stor flexibilitet, men vad bör ni själva veta när ni ska ansluta leverantör av varor och tjänster?

E-handel innefattar olika beställningsprocesser. Det är både beställningar baserade på översänd pris- och artikelinformation men även webb-beställningar samt enklare former där leverantören kan få sina order via leverantörsportal och mail samtidigt som det för köparen är en del av inköpssystemet med integrerad e-handel med EDI. En översikt av de standarder som rekommenderas inom SFTI ges.

Den andra dagen går vi specifikt in på vad som gäller interna rutiner kring attester m.m., redovisningsfrågor samt vad som gäller vid bokföring och arkivering av elektroniska fakturor. Vi går också in på lagstiftningen om elektroniska fakturor. Vi avslutar dagen med praktiska frågor vid uppstart av e-handel och deltagare som avser att gå kursen är välkomna att innan kursen även sända in frågor som kan tas upp.

Vi får även ta del av erfarenheterna från en kommun som arbetar framgångsrikt med e-handel, Örebro kommun.

Under kursen, som är en grundkurs, kommer tid att finnas för frågor, diskussion, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar.

Ur programmet

  • Olika affärsprocesser för e-handel
  • SFTI:s rekommenderade standarder för meddelanen och specifikationer
  • Förberedelser i den egna organisationen
  • Hur man ansluter varu- och tjänsteleverantörer
  • Att ställa krav på e-handel i upphandlingar
  • Hur man hanterar e-fakturor och krav enligt lagstiftningen
  • Vanliga praktiska frågor.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot