God revisionssed 2018, Karlstad

En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grupper.

Anmäl dig

Seminarieledare

Anna Eklöf, Lotta Ricklander, Karin Tengdelius, SKL

Programinnehåll

09.30-10.00

Samling med kaffe

10.00-12.00

Den kommunala revisionen – uppdrag, förutsättningar och aktuella frågor:

 • God revisionssed
 • Del 1 Revision i kommuner, landsting och regioner
 • Genomgång och samtal i mindre grupper

12.00-13.00

Lunch

13.00-16.00

Del 2 Revisionsprocessen:

 • Del 3 Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer
 • Genomgång och samtal i mindre grupper

Läs vidare

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Lotta Ricklander
  Handläggare
 • Anna Eklöf
  Handläggare
 • Karin Tengdelius
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!