Gallringsråd för överförmyndare

Med anledning av reviderade gallringsråd för överförmyndare arrangerar Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor tillsammans med SKR ett kostnadsfritt seminarium.

Innehåll

Med anledning av reviderade gallringsråd för överförmyndare arrangerar Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor tillsammans med SKR ett kostnadsfritt seminarium den 12 november kl. 10.00-11.30.

Gallringsråd Bevara eller gallra nr. 9, Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Preliminära programpunkter

 • Inledning
 • Allmän handling
 • Arkiv och gallring. Syfte och praktisk tillämpning
 • Sekretess
 • Samrådsgruppens arbete
 • Inkomna frågor
 • Gruppdiskussion
 • Avslutning

Medverkande

Caspar Almalander, Informationshanteringsstrateg på SKR, förbundsjuristerna Kalle Larsson och Ylva Lindblom på SKR samt Henrik Sjöö, överförmyndarhandläggare/jurist på överförmyndarenheten i Gävle.

Ställ frågor i förväg

Skicka era frågor i förväg via e-post till kalle.larsson@skr.se, märk mejlet med ”Gallringsråd”. Svar på frågor kommer att förberedas av medverkande samt delar av samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!