Fusk, oegentligheter och bedrägeri mot välfärdssektorn 

På seminariet diskuteras arbetssätt att motverka fusk och oegentligheter genom att förebygga, leta och agera. Ni får höra vilken hjälp man kan ta av statliga myndigheter samt hur andra har gjort i dessa frågor.

Anmäl dig

En växande andel av hälso- och sjukvård, omsorg och skola i kommuner och
regioner utförs av andra än kommunen eller regionen. Uppföljning och kontroll av
externa leverantörer kommer då allt mer i fokus.

Välfärdssystemen står inför stora utmaningar då ekonomisk brottslighet är en realitet för
kommuner och regioner. Det handlar inte endast om pengar i form av överfakturering av ersättning för utförda tjänster eller bidrag som försörjningsstöd, utan också andra tillgångar som kan omsättas till pengar eller ger förmån direkt eller indirekt, till exempel olika former av tillstånd, intyg, recept.

Samtidigt kan uppföljning och kontroll inom områdena skola, vård och omsorg ofta upplevas som mer komplicerat jämfört med andra sektorer.

Hur kan man arbeta med dessa frågor och vad kan man göra om man drabbas?

Programinnehåll

09.30 Fika

10.00 Inledning

Lotta Ricklander, SKL

10.15 Att förhindra och följa upp med hjälp av underlag från Skatteverket

Skatteverket informerar vilket stöd de kan ge och vilka förväntningar som finns på kommuner
och regioner i samarbetet. Vi får även en bild av vilket pussel som måste läggas för att
identifiera både seriösa och oseriösa aktörer.

11.15 Tillstånd och tillsyn av verksamheter

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) tilldelar tillstånd för att bedriva verksamhet inom
flera vård och omsorgsområden samt utöver tillsyn över verksamheter som bedriver
verksamhet. I vilka frågor kan man samverka och vilken information kan delas?

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 Hur organisering kan hjälpa att förebygga, leta och agera i kommunen

Göteborgs stad ger konkret exempel på oegentligheter som man i staden varit med om och
hur man gick till väga för att hitta och agera mot detta.

14.00 Diskussion

14.15 Fika

14.30 Leta och agera i praktiken – exempel från region

Västra Götalandsregionen berättar om exempel som man varit med om och hur man arbetat med att förebygga fusk och oegentligheter

15.15 Diskussion och reflektion från dagen

15.30 Avslutning

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!