Fullmäktiges Presidium - pandemins inverkan på demokratin, webbseminarium

SKR lyfter rådande läge med anledning av coronapandemin och dess inverkan på demokratin. Tillsammans gör vi bland annat en internationell utblick av hur pandemin har påverkat demokratin internationellt samt det kommunala självstyret?

Anmäl dig

Programinnehåll

Hur har coronapandemin påverkat demokratin?

  • Hur påverkas demokratiska instrument som folkinitiativ och genomförandet av lokala folkomröstningar?
  • Hur påverkas fullmäktiges ansvarsprövning av panemin?
  • Internationell utblick av hur pandemin har påverkat demokratin.

Vilken påverkan har pandemin på det kommunala självstyret?

Den kommunala självstyrelsen förväntas stärka demokratin genom att frågor avgörs nära de medborgare som berörs och av politiska församlingar som de själva valt. Den lokala demokratin skapar engagemang och ger möjligheter att ta till vara människors kunskaper om lokala förutsättningar och behov. Parallellt med en tilltagande statlig styrning ser vi allt fler förespråkare för en ökad centralisering och ibland även krav på ett statligt huvudmannaskap för vissa verksamheter.

Dessa slutsatser har aktualiserats då den kommunala sektorn har haft en viktig roll vid hanteringen av coronapandemin. Vi diskuterar motiven för vår decentraliserade samhällsorganisation ur ett demokratiperspektiv samt hur förhållandet mellan stat och kommun fungerar idag och bör utvecklas framöver.

Medverkande

  • Jörgen Norén, kommunfullmäktiges ordförande Malung-Sälen,
  • Staffan I Lindberg, professor Göteborgs Universitet,
  • Bo Per Larsson, extern konsult åt SKR,
  • Anna Eklöf, Lotta Ricklander och Martin Lidhamn, SKR.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!