Fullmäktiges presidiekonferens, Göteborg

Dagen fokuserar på arbetet med att motverka mutor och jäv. Vi kommer även att beröra förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn.

Anmäl dig

Stärka de politiska institutionerna

Kommuner och regioner arbetar på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende för den lokala demokratin fordrar att vi som verkar inom den inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det.

Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare – medborgarna – att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället. Men vad är ”korrupt beteende”? Var går gränsen för muta eller jäv? Att agera sakligt och opartiskt hänger nära ihop med att respektera, skydda och säkerställa de mänskliga rättigheterna. Vi kommer därför även komma in på detta område.

Digitalisering är en fråga om ledarskap där en viktig del är att digitalisering blir en del i styrningen. Fullmäktige tar beslut om kommunens mål och inriktning. Tydliga målbilder är viktiga för att kunna styra och följa upp arbetet med digitalisering. Det är viktigt att de förtroendevalda är med och sätter dessa mål.

Målen behöver kommuniceras med både medarbetare inom organisationen och med externa intressenter som medborgarna. Men att bara sätta mål och formulera uppdrag räcker inte utan uppföljning måste ske. Fullmäktige beslutar hur nämndernas återredovisning sker till fullmäktige.

Med reservation för ändringar.

Programinnehåll

Inledning

Korruption och jäv

 • Vad är korrupt beteende?
 • Var går gränsen för muta eller jäv?
 • Fullmäktige och jäv
 • Nämnd och jäv
 • Rättsfall om jäv

Lunch

Mänskliga rättigheter

 • Mänskliga rättigheter, objektivitet och rättssäkerhet
 • Vad innebär det att arbeta rättighetsbaserat?
 • Vad utmärker en MR kommun?

Digitaliseringens möjligheter

 • Varför behöver kommun och region ta tillvara digitaliseringens möjligheter?
 • Vilka möjligheter finns med digitalisering av den kommunala verksamheten?
 • Hur kan fullmäktige arbeta strategiskt med frågan?
 • Hur kan fullmäktige leda digitaliseringsarbetet?
 • Hur kan fullmäktige styra nämnderna?

Medverkande

Elin Wihlborg, professor Linköpings universitet, Cecilia Berglin, Ann-Sofi Agnevik, Anders Nordh och Martin Lidhamn SKL (med reservation för ändringar).

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!