Fullmäktige och revisionen, Skövde 2020

Välkommen till en utvecklingsdag, där fullmäktiges presidium och revisorerna från kommunen eller regionen deltar tillsammans. Under utvecklingsdagen belyser vi kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Målet är att ge fakta, inspiration och verktyg för fortsatt samarbete på hemmaplan.

Anmäl dig

Observera! För att delta i seminariet förutsätts att både fullmäktiges presidium och revisorer i samma kommun eller region anmäler sig. Det innebär att ni behöver prata er ihop innan ni anmäler er.

Utvecklingsdagens kärnfrågor:

  • Hur använder fullmäktige sin revision – hur blir revisionens granskning till bästa nytta?
  • Kan fullmäktige och revisorerna utveckla samspel och dialog tillsammans?

Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som granskar på fullmäktiges uppdrag. Granskningen ligger till grund för ansvarsprövningen, men ger också bidrag till utveckling av verksamheten i kommunen eller regionen.

Revisionen har ett värde för att upprätthålla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Med sin granskning kan revisorerna bistå fullmäktige i uppdraget att följa upp och utveckla organisationen och verksamheten.

Seminarieledare

Lotta Ricklander, Karin Tengdelius och Anna Eklöf, Sveriges Kommuner och Landsting.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!