Framtidens lönebildning

Sveriges kommuner och landsting bjuder in till konferens med tema ”framtidens lönebildning.” Föreläsningar och paneldiskussioner med forskare, nationella och lokala politiker, varvas med lokala erfarenheter och debatt mellan representanter från arbetsmarknadens parter.

Anmäl dig

Innehåll

 • Sektorns ideologi och lönepolitiska utmaningar – Niclas Lindahl (förhandlingschef, SKL) och Niclas Johansson (sektionschef för ekonomisk analys, SKL).
 • Fakta om lön i kommun- och regionsektorn – Sophia Olofsson (analytiker, SKL) och Maria Andersson,
  (löneanalytiker, SKL).
 • Paneldiskussion / Forskning – Lars Calmfors (professor, Stockholms universitet), Lotta Stern
  (professor, Ratio), Karolina Holmberg (chef för Arbetsmarknad och prisbildning, Konjunkturinstitutet).
 • Politikens roll i lönebildningen – nationellt och lokalt perspektiv – Anders Knape (ordförande, SKL),
  Ulrika Liljeberg (kommunstyrelsens ordförande, Leksands kommun), Kenneth Handberg
  (kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun) och Kenneth Östberg (regionråd, Region
  Västmanland).
 • Lokal lönebildning – Södertälje om lokalt arbete och lönebildningens utmaningar: Ulrika Semelius
  Kihlgren (förhandlingschef), Elof Hansjons (kommunalråd), Eva Dekany Ström (kommunombud
  Lärarnas Riksförbund).
 • Paneldebatt: Framtidens lönebildning – Per Östlund (lönebildningsexpert, Almega), Lenita Granlund
  (avtalssekreterare, Kommunal), Niclas Lindahl (förhandlingschef, SKL), Veronica Magnusson
  (förbundsordförande, Vision), Mathias Åström (förhandlingschef, Lärarförbundet).

Moderator

Anna Dyhre.

Information

Antalet deltagare är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få anmälningar. Din anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen. Eventuella resor och logi i samband med konferensen bokar och betalar deltagaren själv.

Frågor om anmälan

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!