Försäkringsmedicin för ST-läkare i psykiatri, handledning online

Som ett komplement till regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin och den handledning som erbjuds under specialiseringstjänstgöring, ST, erbjuder SKL två tillfällen med interaktiv handledning online. Innehållet anpassas efter deltagarnas behov.

Anmäl dig

Att göra försäkringsmedicinska bedömningar och utfärda medicinska underlag är arbetsuppgifter som berör flertalet kliniska specialiteter. Kompetens inom försäkringsmedicin är en förutsättning för att arbeta effektivt och rättssäkert.

Handledningen online utgår från problem ST-läkare möter i patientarbetet och bygger på de frågeställningar deltagarna anger vid anmälan. Frågor kommer även att kunna ställas via chatt i samband med utbildningstillfället. Handledarna är specialister inom psykiatri, allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin. Samtliga är medicinskt sakkunniga i försäkringsmedicin.

Förkunskaper

Inför handledningen ska deltagarna genomgå delar av SKL:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin. 

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin

  • Alla grundmoduler
  • Fördjupningsmodul Vuxna med varaktig funktionsnedsättning
  • Fördjupningsmodul Kognitiva funktionsnedsättningar och sjukskrivning
  • Fördjupningsmodul Barn och unga vuxna med funktionsnedsättning

Det är även bra att titta på vägledning med kompetensmål för läkares specialiseringstjänstgöring.

Mer om vägledningar

Instruktioner för genomförandet av handledningen skickas ut senast en vecka innan kurstillfället.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!