Försäkringsmedicin för ST-läkare i allmänmedicin, handledning online

Som ett komplement till regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin och den handledning som erbjuds under specialiseringstjänstgöring, ST, erbjuder SKL två tillfällen med interaktiv handledning online. Innehållet anpassas efter deltagarnas behov.

Anmäl dig

Att göra försäkringsmedicinska bedömningar och utfärda medicinska underlag är arbetsuppgifter som berör flertalet kliniska specialiteter. Kompetens inom försäkringsmedicin är en förutsättning för att arbeta effektivt och rättssäkert.

Handledningen online utgår från problem ST-läkare möter i patientarbetet och bygger på de frågeställningar deltagarna anger vid anmälan. Frågor kommer även att kunna ställas via chatt i samband med utbildningstillfället. Handledarna är specialister inom psykiatri, allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin. Samtliga är medicinskt sakkunniga i försäkringsmedicin.

Förkunskaper

Inför handledningen ska deltagarna genomgå delar av SKL:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin. 

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin

  • Alla grundmoduler
  • Fördjupningsmodul Vuxna med varaktig funktionsnedsättning
  • Fördjupningsmodul Kognitiva funktionsnedsättningar och sjukskrivning
  • Fördjupningsmodul Långa och komplexa sjukskrivningar
  • Fördjupningsmodul Graviditet och försäkringsmedicin

Instruktioner för genomförandet av handledningen skickas ut senast en vecka innan kurstillfället.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!