Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

På kursen går vi på djupet beträffande bestämmelserna kring tillfällig dödsboförvaltning, kommunernas ansvar enligt begravningslagen, bouppteckning, bodelning samt förutsättningarna för en dödsboanmälan. Under kursen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete.

Tider

Kursen börjar kl.09.00, kaffe serveras från kl.08.30 och dagen avslutas cirka kl.16.00.

Program

8.30-9.00

Samling med kaffe

09.00-10.00

Kort repetition av kommunens uppgifter vid dödsfall

Kommunens ansvar för gravsättning enligt begravningslagen

10.00-12.00

Skuldsituationen

Vilka är dödsbodelägare och vilka rättigheter och skyldigheter har de?

12.00

Lunch

13.00-14.00

Provisorisk förvaltning

  • Hembesök
  • Överlämnande
  • Avveckling
  • Meddelande och överklagande av beslut.

14.30

Eftermiddagskaffe

15.00-16.00

Internationella dödsbon

Återstående frågor

 

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik på SKL, samt Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!