Fördjupande seminarium om provisorisk dödsboförvaltning

Ett fördjupande webbsänt seminarium om provisorisk dödsboförvaltning inom ramen för socialnämndens ansvar.

Anmäl dig

Innehåll

Välkomna till ett fördjupande webbsänt seminarium om provisorisk dödsboförvaltning inom ramen för socialnämndens ansvar. Under dagen sker en genomgång av praktiska exempel, vanliga och ovanliga situationer och förslag på metoder och lösningar ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete.

Medverkan från Kammarkollegiet på temat om och när ett dödsbo kan bli aktuella att överlämna till Allmänna arvsfonden.

I samband med anmälan ges möljighet att skicka in frågor i förväg.

Preliminära programpunkter och hålltider

Under dagen bryter vi för kortare pauser.

10.00 Provisorisk dödsboförvaltning i vanliga och ovanliga situationer

Förbundsjurist Kalle Larsson SKR, Jur.Kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

 • Mer ovanliga situationer där socialnämnden lite mer skyndsamt behöver agera
  (djur, fastighet, lantbruk, företag etc.)
 • Åtgärder i samband med hembesök/tillsyn
 • Försäkring(ar) och andra nödvändiga åtgärder av bevarande karaktär
 • Anmäla behov av god man för bortavarande till Överförmyndare
 • Bouppteckning
 • Dödsbodelägare och inte dödsbodelägare?

14.00 Överlämning av dödsbon till Allmänna arvsfonden

Juristerna Annette Walldén och Roland Lauritzen, Kammarkollegiet

 • Rutiner
 • Handlingar som önskas
 • När ett dödsbo inte kan överlämnas
 • Övriga tips och frågeställningar.

15.00 Frågestund och redovisning av svar på inskickade frågor.

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik på SKR, Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma och Juristerna Annette Walldén och Roland Lauritzen, båda från Kammarkollegiet.

Tid och anmälan

Seminariet börjar kl.10.00. Dagen avslutas kl.16.00.

I samband med din anmälan ges möjlighet att skicka in frågor du vill diskutera och resonera under dagen.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!