Fördjupande seminarium om barn och barnärenden för överförmyndare

Ett fördjupande seminarium på temat "Barn och barnärenden", med fokus på överförmyndarfrågor

Anmäl dig

Innehåll

Välkomna till ett fördjupande seminarium på temat ”Barn och barnärenden” med fokus på överförmyndarfrågor. Under dagen medverkar flera namnkunniga föreläsare som håller en föreläsning med efterföljande diskussion. Programmet innehåller både teoretiska och praktiska delar där innehållet kan komma att justeras beroende på aktuella händelse i vår omvärld.

Möjlighet finns att skicka in frågor på förhand. Detta görs i samband med anmälan.

Programupplägg - preliminära punkter och hålltider

09.30 Registrering och kaffe

10.00-11.00 Förmynderskap

Per Westman

 • Ansvar
 • Rättskapacitet
 • Jävsituationer
 • Grund för entledigande m.m.

11.10-12.10 Förvaltning av barns egendom

Eva von Schéele

 • Fri föräldraförvaltning
 • Skärpande föreskrifter
 • Uppehälle, utbildning och nytta i övrigt
 • Understöd åt anhöriga m.m.

12.10 Lunch

13.10-14.10 Socialnämndens uppdrag och ansvar

Mia Hemmestad

 • EKB
 • Underåriga kvotflyktingar
 • SFV
 • Barnpension
 • LVU m.m.

14.10 Fika

14.40-15.20 Barn som fastighetsägare och ägare av näringsverksamhet

Per Henningsson och Kalle Larsson

 • Definition av begreppen
 • Ansvar som följer av ägande
 • Risker med ägande m.m.

15.20-16.00 Barnärenden i praktiken

Maria Dorch och Kalle Larsson

 • Samverkan med andra aktörer
 • Varningssignaler i barnärenden
 • Prioriteringar m.m.

Medverkande

Förbundsjuristerna Per Henningsson, Mia Hemmestad och Kalle Larsson vid avdelningen för juridik på SKR, jur.kand. Maria Dorch, jur.kand. Eva von Schéele och advokat Per Westman.

Tid

Seminariet erbjuds för deltagande på plats såväl som via webben. Seminariet börjar kl. 10.00. För er som deltar på plats serveras kaffe från kl. 09.30. Dagen avslutas för samtliga kl. 16.00.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!