Fördjupande seminarium kring arv och dödsbo för överförmyndare

Ett fördjupande webbseminarium med tema Arv och dödsbo, riktat till överförmyndare.

Anmäl dig

Innehåll

Välkomna till ett fördjupande webbseminarium med tema Arv och dödsbo, riktat till överförmyndare. Möjlighet finns att skicka in frågor på förhand.

Preliminära programpunkter

 • Dödsbodelägare och inte dödsbodelägare?
 • Förvaltning av dödsbo i vanliga och ovanliga situationer
 • Försäkringar och andra tillgångar tillhörande dödsboet och efterlevande
 • Tidsaxel: frånfälle - bouppteckning - arvskifte - avslut
 • Olika aktörers ansvar
 • Arvsavstående och arvsavsägelse
 • Egendoms fördelning och värderingsprinciper
 • Arvslott, laglott, förstärkt laglottsskydd och avräkning gåvor
 • Internationella dödsbon
 • Kan dödsbodelägare ärva skulder?
 • Övningsexempel och konkreta tips
 • Tillkommande frågeställningar.

Tider

Den webbsända kursen börjar kl.10.00. Mellan 15.00-16.00 hålls frågestund och redovisning av svar på inskickade frågor. Under dagen bryter vi för korta pauser. Dagen avslutas kl.16.00.

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik på SKR, samt Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!