Fastighetsrätt för överförmyndare. En endagars specialkurs

En endagars specialkurs kring fastighetsrätt, riktad till överförmyndare, där vi systematiskt och handfast kommer gå igenom vad ett ägande av fastighet och bostadsrätt innebär.

Anmäl dig

Innehåll

På kursen kommer vi systematiskt och handfast att gå igenom vad ett ägande av fastighet och bostadsrätt innebär.

Vi kommer att gå igenom olika former av nyttjanderätter och diskutera hur ställföreträdare och överförmyndare bör hantera olika typer av situationer. Vi tar upp frågor om giftorättsgods, samägande och vilka olika former av samtycke en överförmyndare behöver hantera. Om ett barn eller en huvudman ärver eller i gåva erhåller en fastighet eller nyttjanderätt till sådan, vad innebär detta i praktiken?  Risker med ägande, pantsättning etc. Olika situationer där överförmyndare behöver praktiskt hantera fastighetsfrågor.

Praktisk tillämpning och kloka råd från SKL:s erfarna fastighetsrättsjurister i kombination med fokus på föräldrabalkens möjligheter och utmaningar.

Preliminära programpunkter

 • Vad är en fastighet?
 • Överlåtelse av fastighet
 • Nyttjanderätter
 • Förvaltning av fastighet
 • Samägande av fastighet
 • Pantsättning & lagfart
 • Ansvar som följer av fastighetsägande
 • Praktiska tips och "fällor" kring fastighetsägande/nyttjande
 • Överförmyndarens olika beslut med anledning av fastighetsfrågor
 • Förordnande av god man med anledning av fastighetsfrågor.

Hålltider

Vi börjar kl.08.30 med registrering och kaffe. Kursen startar kl. 09.00. Kursen avslutas kl. 16.00. Föreläsaren kommer att finnas på plats fram till kl. 16.30 för eventuella frågor. Under dagen bryter vi för gemensam lunch och eftermiddagskaffe. 

Medverkande

Kursen hålls av förbundsjuristerna Per Henningsson, Kalle Larsson, Anna Marcusson och Olof Moberg, samtliga från avdelningen för juridik vid SKL. 

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!