Existentiell hälsa – en outnyttjad resurs

Webbinariet syftar till att sprida kunskap om existentiell hälsa och ge exempel på hur specialistpsykiatri, skolor och civilsamhälle arbetar med samtalsgrupper för att stärka den existentiella hälsan.

Anmäl dig

Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ses som en naturlig del av hälsan – även i Sverige.

Kraftsamling för psykisk hälsa

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet - är en viktig del av det psykiska välbefinnandet och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Programmet

Kraftsamling för psykisk hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Vad är existentiell hälsa och varför är den viktig?

Christina Lloyd, leg psykoterapeut, PhD, Institutet för Unga och Meningsskapande.

Samtalsgrupper utifrån åtta dimensioner av existentiell hälsa med hjälp av samtalskort

Lena Bergquist, metod- och verksamhetsutvecklare, existentiell och psykisk hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan, Västmanland.

Existentiell hälsa i vården - erfarenheter från 5 års praktik i Region Jönköpings län

Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare, Thomas Sjöberg, sjukhuspräst och Annelie Henziger, peer, Psykiatriska Kliniken.

Samtalsgrupper om existentiell hälsa för gymnasieelever, för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och för yrkesverksamma med stress och smärtproblematik

Cecilia Melder, PhD, högskolelektor, Stockholms Enskilda Högskola.

Existentiella samtalsgrupper. Elva års erfarenheter från öppenvårdspsykiatri

Erika Hilli, leg. fysioterapeut, leg. psykoterapeut. Affektiva mottagningen och Unga Vuxna mottagningen, Globen, Psykiatri Södra, Region Stockholm

Existentiella samtal och kurser på en psykoterapimottagning

Thomas Ericson, leg psykoterapeut, Livscentrum, Svenska Kyrkan.

”Meningen med mig!” - samtalsgrupper för unga 13-18 år

Christina Lloyd, leg psykoterapeut, PhD, Institutet för Unga och Meningsskapande i samarbete med Västerås Stift, Svenska Kyrkan.

Existentiella hälsointerventioner i åk 5, pågående forskningsprojekt

Åsa Schumann, PhD, lektor, Södertörns Högskola och Uppsala Universitet.

Det kommer också att ges möjlighet att dela erfarenheter och samtala med övriga deltagare i mindre grupper.

Välkommen att delta och inspireras!

Fakta existentiell hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) inkluderar den existentiella dimensionen i bedömning av hälsorelaterad livskvalité och World Psychiatric Association (WPA) betonar att den ingår i bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

WHO har åtta existentiella temata:

 • Upplevelse av sammanhang
 • Existentiell styrka och kraft
 • Tillit som livskraft
 • Mening med livet
 • Upplevelse av helhet
 • Harmoni och inre lugn
 • Upplevelse av förundran
 • Förhoppning

Om människor kan känna förundran, inre lugn, hopp och finner styrka i sin tro ökar också den fysiska och psykiska hälsan, enligt forskningen.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Martin Rödholm
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!