Ekonomisk ersättning och skadestånd för överförmyndare. En endagars specialkurs

Kursen kommer handfast att förklara både hur överförmyndare och ställföreträdare bör hantera frågor och situationer kring skadereglering, vad olika ersättningar avser samt hur de bör hanteras framgent.

Anmäl dig

Innehåll

För verksamma inom överförmyndarfrågor såsom överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän, ordnas en endagars specialkurs kring ekonomisk ersättning och skadestånd.

Försäkringsersättning, skadestånd, efterlevandepension, brottsofferersättning etc. Kursen kommer handfast förklara både hur överförmyndare och ställföreträdare bör hantera frågor och situationer kring skadereglering, vad olika ersättningar avser samt hur de bör hanteras framgent. Praktisk genomgång av Trafikskadenämndens tabeller, kortare genomgång av olika typer av personskador (trafikskada, patientskada m.m.). 

Preliminära programpunkter och hålltider

8.30-9.00

Registrering och kaffe

9.00

Ersättningssystemet på skadeståndsrättslig grund
- Trafikskador och patientskador
- Läkemedelsskador
- Arbetsskador och ansvarsskador
- Brottskadeersättning.

Försäkringsrättsligt ersättningssystem
- Hemförsäkring och ansvarsförsäkring
- Personförsäkring och sakförsäkring.

Beräkning av ersättning och vad den avser
- Olika ersättningsposter enligt skadeståndslagen
- Trafikskadenämndens tabeller
- För vilken tid ersättningen avser
- Ersättningar som styrs av försäkringsvillkor.

12.00-13.00

Lunch

13.00

Skadestånd
- HM orsakar skada
- HM blir drabbad av skada
- GM orsakar skada
- Överförmyndare/kommunern orsakar skada

14.30-15.00

Kaffe

15.30-16.00

Överförmyndarens roll
- Tillsyn, uttag och placering

Aktuella och kommande ämnen
- Fel och försummelse vid myndighetsutövning
- Tjänstemannaansvar
- Frågestund.

Medverkande

Kursen hålls av advokat Veronica Johansson, Advokatbyrå Roder AB och förbundsjurist Kalle Larsson, avdelningen för juridik, SKL.

Tid och anmälan

Kursen börjar kl. 09.00 med kaffe framdukat från kl. 08.30. Kursen avslutas vid kl. 16.00.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!