E-handelsdag 2020 - vad händer på e-handelsområdet?

E-handelsdagen den 4 november blir en dag då vi informerar om e-handelsutvecklingen; vad händer på e-handelsområdet? Vilken funktionalitet och vilka nya standarder ska stödja e-handel?

Anmäl dig

Under årens lopp har SFTI:s e-handelsdagar anordnats med två dagar som innehållit erfarenhetsutbyte och information med fokus på effektiva offentliga inköp med e-handel, e-fakturering och e-upphandling. Bakom SFTI står Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), SKR och Upphandlingsmyndigheten samt från i år även Kammarkollegiet.

På grund av rådande omständigheter med Covid 19 kommer det idag att anordnas en halvdag den 4 november via länk/webb TV-sändning. Vi hoppas att e-handelsdagar enligt det traditionella upplägget kan anordnas under våren, men det beror naturligtvis på läget.

Vi kommer även att fokusera på hur vi kan komma vidare med Peppol. Det gäller hur
man kan koppla på allt fler leverantörer i infrastrukturen, d.v.s. hur gör man rent praktiskt?
Men det gäller också mer kunskap kring de nya Peppol BIS meddelanden som finns och som på sikt är tänkta att ersätta SFTI ESAP 6.

Liksom tidigare år kommer vi också att ta upp frågor kring uppföljning och spendanalys. Upphandlingsmyndighetens nya stöd för spendanalys kommer att presenteras.

Ur programmet

  • Inledning. Vad är SFTI och huvudmännen bakom?
  • E-handelsutvecklingen med SFTI
  • Varför ska vi använda Peppol och hur går det till?
  • Spendanalysverktyg
  • Svar på frågor, avslutning.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!