Effektivare arbetssätt i socialtjänsten

Effekten av coronapandemin och demografiska utmaningar ökar trycket på kommunerna. Hur kan socialtjänsten använda resurserna mer effektivt? SKR bjuder in till en heldag om förändringsledning, digitalisering och smarta arbetssätt.

Anmäl dig

Sändningen kan ses i efterhand fram till den 2 mars 2020.

Program

10.00–10.05

Inledning

Pani Hormatipour, Helena Henningson och Anna Thomsson, handläggare SKR

10.05–10.40

Framtidens socialtjänst

Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR.

10.40–11.00

Kommunernas resurser idag och framåt

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, berättar om det ekonomiska läget för kommunerna nu och framåt.

11.00 –11.10

Paus

11.10 – 11.40

Effektivare arbetssätt i Uddevalla

Roger Granat, socialchef i Uddevalla, berättar hur kommunen arbetar för att bli effektivare inom socialtjänsten. Vilka insatser har man fokuserat på för att få ett positivt utfall och vilken nytta har det lett till för medborgarna?

11.40–12.20

Automation, prognoser och innovation i Lund

Åsa Melvinus, digitaliseringschef i Lund, berättar om kommunen använder prognoser, automation och förändrade arbetssätt för att höja kvaliteten och bli effektivare.

12:20–13:00

Paus för lunch

13.00–13.30

Digitala konsultationer i Skellefteå

Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgschef i Skellefteå, berättar om hur man med hjälp av digitala konsultationer hanterat svårigheter med nattbemanning. Undersköterskorna i hemtjänsten och på vård- och omsorgboende har en Duo-app och kan kommunicera med sköterskan via den. Ärenden kan skötas digitalt på detta sätt, vilket lett till minskat resande och behov av färre hembesök av sköterskor på natten.

13.30–13.40

Paus

13.30– 14.20

Fokus på förändringsledning vid automatisering av ekonomiskt bistånd

Annika Londono, programansvarig på SKR och Ulrica Runemar, handläggare på SKR berättar om ett projekt där 24 kommuner, stora som små, arbetat med att automatisera handläggningsprocessen vid ekonomiskt bistånd. Fokus har varit förändringsledning och omställning av verksamheten, snarare än IT och teknik. I referensgruppen har även fackliga parter varit med och följt utvecklingen. PwC har varit med som processledarstöd.

14.20–14.35

Paus

14.35-15.20

Panel: Förändringsledning i tider av begränsade resurser

Går det att vara innovativ i tider av begränsade resurser? Hur identifierar man, driver och implementerar förändringar inom omsorgsverksamhet på ett konstruktivt sätt? Annika Londono, programansvarig SKR, Åsa Melvinus, digitaliseringschef Lund, Roger Granat, socialchef i Uddevalla och Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgschef Skellefteå.

15.20–15.30

Paus

15.30­–15.55

Heltidsresan – heltid som norm kräver nya arbetssätt

Charlotta Undén, förhandlare och projektledare för Heltidsresan på SKR och Anna Brink, projektledare för Heltidsresan i Mariestad, presenterar och reflekterar kring arbetet med att införa heltidsarbete som norm i välfärdens kvinnodominerade yrken.

15.55–16.00

Avslutning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!