Djupgranskning och överklagande arvodesbeslut - fortsättningskurs

Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering där konkreta tips ges på vad man som granskare bör titta lite extra på.

Anmäl dig

Innehåll

Djupgranskning, revision, fördjupad granskning. Kompletterande material och egen utredning. Överförmyndarens granskning kan både vara omfattande men också ganska fri i hur myndigheten vill fördjupa sig å huvudmannens vägnar. Vad bör man titta extra på vid granskning? Upprepade mönster eller dubbla reseräkningar som borde jämkas?

Kursen som webbsänds är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering. Konkreta tips på vad man som granskare bör titta lite extra på. Hur en årsräkning kan avslöja att det saknas samtycke från överförmyndaren eller vad är det som årsräkningen indirekt säger?

Handkassa, boendets medelsförvaltning eller huvudmannens fria konto. Överklagande arvodesbeslut, rättspraxis inom området och nya förvaltningslagens krav gällande omprövning och överklagan.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och SKR:s ledningsgruppsbeslut genomför SKR fram till 30 juni 2021 inga utbildningar för fysiskt deltagande. Detta för att minska risken för covid-19 spridning. Om nya direktiv kommer under nämnd period kan SKR komma att ta nytt beslut i frågan

Program

09.00

 • Kursstart
 • Inledning
 • Grunder, lagstiftning och riktlinjer

10.20

Paus

10.40

 • Normalgranskning
 • Djupgranskning

11.30

Lunch

12.30

 • Fall från verkligheten: Fall, fallösning och rättsfall
 • Arvodesbeslut. Överklagan, fördelning, betalningsansvar

14.20

Paus

14.40

 • Fortsättning arvodesbeslut och riktlinjer
 • Praktiska tips

15.30

Kursen avslutas.

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson avdelningen för juridik på SKR, Angelica Covington och Diana Ståhl.

Kalle Larsson arbetar som förbundsjurist på SKR:s avdelning för juridik. Diana Ståhl och Angelica Covington har gedigen erfarenhet från flera olika överförmyndarnämnder och annan myndighetsutövning. De har därutöver även i flera år arbetat specifikt med granskning, djupgranskning, revision etc.

Anmälan & kursintyg

Observera att kursen är avgiftsfinansierad och att din anmälan är unik och personlig. Det innebär att kursintyget kommer sändas endast till den som är anmäld till kursen. Om du har fler kollegor som är intresserade av kursen och önskar kursintyg, måste även de göra en individuell anmälan.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!