Djupgranskning och överklagande arvodesbeslut - endags fortsättningskurs

Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering där konkreta tips ges på vad man som granskare bör titta lite extra på.

Innehåll

Djupgranskning, revision, fördjupad granskning. Kompletterande material och egen utredning. Överförmyndarens granskning kan både vara omfattande men också ganska fri i hur myndigheten vill fördjupa sig å huvudmannens vägnar. Vad bör man titta extra på vid granskning? Upprepade mönster eller dubbla reseräkningar som borde jämkas?

Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering. Konkreta tips på vad man som granskare bör titta lite extra på. Hur en årsräkning kan avslöja att det saknas samtycke från överförmyndaren eller vad är det som årsräkningen indirekt säger?

Handkassa, boendets medelsförvaltning eller huvudmannens fria konto. Överklagande arvodesbeslut, rättspraxis inom området och nya förvaltningslagens krav gällande omprövning och överklagan.

Program

08.30

Registrering och kaffe

09.00

 • Kursstart
 • Inledning
 • Grunder, lagstiftning och riktlinjer

10.30

Frukt och fika

11.00

 • Normalgranskning
 • Djupgranskning

12.00

Lunch

13.00

 • Fall från verkligheten: Fall, fallösning och rättsfall
 • Arvodesbeslut. Överklagan, fördelning, betalningsansvar

14.30

Fika

15.00

 • Fortsättning arvodesbeslut och riktlinjer
 • Praktiska tips.

16.00

Kursen avslutas. Föreläsare finns kvar på plats till 16.30.

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson avdelningen för juridik på SKR, Angelica Covington och Diana Ståhl.

Kalle Larsson arbetar som förbundsjurist på SKR:s avdelning för juridik. Diana Ståhl och Angelica Covington har gedigen erfarenhet från flera olika överförmyndarnämnder och annan myndighetsutövning. De har därutöver även i flera år arbetat specifikt med granskning, djupgranskning, revision etc.

Tid

Kursen börjar kl. 09.00. För deltagare som medverkar på plats serveras kaffe från kl.08.30. Kursen avslutas kl. 16.00. Föreläsare kommer finnas kvar på plats fram till kl.16.30.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!