Djupgranskning och överklagande arvodesbeslut - endags fortsättningskurs

Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering där konkreta tips ges på vad man som granskare bör titta lite extra på.

Anmäl dig

Innehåll

Djupgranskning, revision, fördjupad granskning. Kompletterande material och egen utredning. Överförmyndarens granskning kan både vara omfattande men också ganska fri i hur myndigheten vill fördjupa sig å huvudmannens vägnar. Vad bör man titta extra på vid granskning? Upprepade mönster eller dubbla reseräkningar som borde jämkas?

Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering. Konkreta tips på vad man som granskare bör titta lite extra på. Hur en årsräkning kan avslöja att det saknas samtycke från överförmyndaren eller vad är det som årsräkningen indirekt säger?

Handkassa, boendets medelsförvaltning eller huvudmannens fria konto. Överklagande arvodesbeslut, rättspraxis inom området och nya förvaltningslagens krav gällande omprövning och överklagan.

Program

08.30

Registrering och kaffe

09.00

 • Kursstart
 • Inledning
 • Grunder, lagstiftning och riktlinjer.

10.30

Frukt och fika

11.00

 • Normalgranskning
 • Djupgranskning

12.00

Lunch

13.00

 • Fall från verkligheten: Fall, fallösning och rättsfall
 • Arvodesbeslut. Överklagan, fördelning, betalningsansvar.

14.30

Fika

15.00

 • Fortsättning arvodesbeslut och riktlinjer
 • Praktiska tips.

16.00

Kursen avslutas. Föreläsare finns kvar på plats till 16.30.

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson avdelningen för juridik på SKL, Angelica Covington och Diana Ståhl.

Tid

Kursen börjar kl. 09.00, kaffe serveras från kl. 08.30. Kursen avslutas ca kl. 16.00.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!