Diskriminering i arbetslivet - save the date

Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium kring diskrimineringslagen och diskriminering i arbetslivet.

Mer information som målgrupp, pris och klockslag samt anmälningsdatum kommer under augusti.

Innehåll

Seminariet ska ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet; var finns diskrimineringsskyddet, vad lagen omfattar och vilka situationer som avses, hur anmälningar och tvister på detta område praktiskt hanteras av arbetsgivare, Diskrimineringsombudsmannens respektive fackets roll, aktuell rättspraxis samt arbetsgivarens ansvar att förhindra och förebygga diskriminering i arbetslivet.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Lina Cronebäck
    Arbetsrättsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!