Digital konferens: Ledarskap för omställning till Nära vård

SKR inbjuder till digital ledarskapskonferens med syfte att ge kunskap, vägledning och inspiration i arbetet med att driva omställningen till Nära vård.

Anmäl dig

Att driva omställningen till Nära vård är att driva en omställning i komplexitet. Det innebär att det ofta är oförutsägbart och dynamiskt och det går sällan att planera exakt hur processen ska gå till. Hur gör man för att hitta rätt angreppssätt, vara uthållig och låta några gå före?

Konferensen genomförs via Zoom med både presentationer och gruppdiskussioner. 

Program

13.00 Nära Vård och ledarskap

Lisbeth Löpare Johansson

13.15 Nära vård ur mitt perspektiv

Mikaela Javinger

14.00 Paus

14.10 Att driva omställningen

Maria Alvinsson Hilberth

14.20 Att driva utveckling i komplexitet.

Workshop om att hantera komplexa system
Klara Palmberg Broryd

16.10 Vi är alltid på väg

Vi har gjort stora förändringar förut. Att se bakåt för att få kraft framåt!
Lisbeth Löpare Johansson, Helena Henningsson

16.30 Avslutning


Medverkande

  • Mikaela Javinger, medie- och kommunikationsvetare, föreläsare och skribent
  • Klara Palmberg Broryd, konsult och forskare i frågor om ledning och utveckling i komplexitet
  • Maria Alvinsson Hilberth, samordnare Nära vård Region Kalmar Län
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR
  • Helena Henningsson, handläggare sektionen för socialtjänst, SKR
  • Marie Blom Niklasson, handläggare sektionen för kvalitet och uppföljning, SKR
  • Anneli Jäderland, handläggare sektionen för kvalitet och uppföljning, SKR
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!