Digital inkludering

I takt med att de digitala kanalerna blir en allt viktigare del av kommunikationen med medborgarna blir också frågor om hur alla kan ta del av dessa tjänster allt viktigare.

Anmäl dig

Välkommen till en eftermiddag om digital inkludering, en fråga som aktualiserats inom ramen för projektet om automatisering av ekonomiskt bistånd. Men som har bärighet på alla kommunens kommunikationsvägar med invånarne.

Anmäl dig innan den 13 november så kan länken sedan användas i två veckor.

Hur kan vi arbeta för att skapa en inkluderande digital service?

Inkludering är viktigt både ur ett demokratiskt perspektiv men också för att invånare ska nyttja digitala tjänster så att kommunerna kan dra nytta av sina automatiserade processer.

Vi kommer att lyfta aktuell forskning, erfarenheter av införandet av digitala kommunikationsvägar och inspiration hur digital kommunikation kan utformas tillsammans med invånaren.

Innehåll:

 • Teknikjakten ett resultat av Umeå kommuns involverande arbetssätt Jon Fällström, Umeå kommun.
 • Helsingborg stad om att involvera klienterna i utvecklingen av verksamheten ekonomiskt bistånd.
 • Ett par kommuner berättar om sitt arbete med e-tjänster
 • Myter kring digitalt utanförskap, Elin Wihlborg, professor Linköpings universitet.
 • Digidel, kunskapscentra för digital kompetens hos de vi finns till för Terese Raymond.
 • Erika Dahlin, utredare på Myndigheten för delaktighet berättar om regeringsuppdraget att stötta kommunerna i arbetet med tillgängliga e-tjänster.
 • Avslutande samtal om lärdomar från eftermiddagen och information om aktuella frågor framåt.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Annika Londono
  Handläggare
 • Ulrica Runemar
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!